Dělostřelecká tvrz Stachelberg

Tvrz Stachelberg byla v letech 1937 - 1938 budována jako součást předválečného Československého opevnění nad Babím u Trutnova, na východním okraji Krkonoš.

Muzeum československého opevnění na Stachelbergu představuje největší dělostřeleckou tvrz budovanou v předválečném Československu. Návštěvníkům je zpřístupněna část tvrzového podzemí včetně všech pěti šedesátimetrových kasárenských sálů.

Expozice v objektu je doplněna o velké množství modelů dobové vojenské techniky, i jednotlivých pevnostních staveb. Unikátní součástí expozice je panoramatický model celého tvrzového obvodu, na kterém je zachycena celá tvrz v podobě po dokončení plánovaném na rok 1939.

V blízkém okolí tvrze jsou k vidění další čtyři dokončené těžké objekty.

Přibližně 130 metrů od tvrzi můžete navštívit rozhlednu Elišku, která dosahuje výšky 24,5 m. Z vyhlídkové plošiny, nacházející se ve výšce 20,8 m, se vám naskytne neopakovatelný pohled do Libavského sedla v Polsku, Rýchory, Jestřebí hory, Orlické hory, na Trutnov a do údolí Úpy. Z rozhledny je dobře vidět průběh trutnovské linie pohraničního opevnění a současně také rozlehlý areál stachelberské pevnosti. Rozhledna je pojmenovaná po české a polské královně Elišce Rejčce, manželce krále Václava II.

Spojení veřejnou dopravou

K tvrzi se lze dostat autobusem v pracovních dnech a o víkendu z Trutnova:

 Autobusová zastávka: Trutnov,Babí,pevnost (přibližně 730 m od Stachelbergu)

Nabízí se tak autobusové a železniční spojení z několika směrů Královéhradeckého kraje s přestupem v Trutnově.

Spojení ze směrů Královéhradeckého kraje do Trutnova k přestupu na autobus vyhledávejte do zastávky/stanice:

 Autobusová zastávka: Trutnov,,aut.st.

 Železniční stanice: Trutnov hlavní nádraží

Z Trutnova lze využít i přestup na železniční trať 043:

 Železniční stanice: Křenov (přibližně 3,5 km od Stachelbergu)

K cestování s přestupy můžete nyní jednoduše využít i papírovou jízdenku s QR kódem. Tímto odpadá nutnost vlastnit bezkontaktní čipovou kartu IREDO. 

Vlak umožňuje přepravu jízdních kol a v letní sezóně lze využít i cyklobus do Trutnova. Můžete si tak udělat i krásný cyklistický výlet v okolí Stachelbergu.

Kdo si chce výlet prodloužit, může dojít/dojet k tvrzi i turistickými a cyklistickými trasami z Trutnova (délka trasy přibližně 9,5 km).

 

Pokud navštívíte Stachelberg na kole, po cyklistických trasách, můžete navštívit další turistické atraktivity v okolí tvrzi.

Žacléř (přibližně 4,2 km od Stachelbergu na Rýchorské náměstí)

V Žacléři se nachází hornický skanzen. Areál bývalého dolu je poslední dochovanou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny za kulturní památky.

Také zde můžete navštívit historické jádro města Rýchorské náměstí, které je lemováno několika roubenými domy a barokními domy s podloubím.

Růžový palouček (přibližně 1,7 km od Hornického skanzenu)

V okolí Žacléře stojí za zmínku Růžový palouček, kde je umístěn památník Jana Ámose Komenského.

Růžový palouček se nachází severně od Žacléře u polských hranic. Na tomto místě se v roce 1628 Jan Ámos Komenský naposledy rozloučil s rodnou vlastní a odešel do polského exilu, Památník odkazuje na vrcholné dílo Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“.

Památník generála Gablenze v Trutnově (přibližně 12 km od Stachelbergu)

Památník generála Gablenze byl na návrší Šibeníku odhalen v roce 1868, dva roky po bitvě u Trutnova. Jedná se o 17 m vysoký litinový pomník ve tvaru obelisku. Na pomníku jsou uvedena jména padlých rakouských důstojníků a počty padlých z jednotlivých pluků. V kryptě památníku byly uloženy ostatky generála Gablenze.

Památník zároveň slouží jako rozhledna - litinový obelisk je dutý a jeho vnitřkem vedou schody až na vrchol. Z vrchu se můžete rozhlédnout po bývalém bojišti a je odtud pěkný výhled také na město a jeho okolí.

Milovníci vojenské historie mohou využít komentované procházky po naučné stezce Den bitvy u Trutnova 27.6.1866 (v létě ve vybraných termínech).

Přírodní park Hrádeček (přibližně 11,5 km od Stachelbergu)

Přírodní park Hrádeček se rozkládá na západ od města Trutnov, mezi vsí Hertvíkovice a obcí Vlčice. Park je obklopen několika vrchy – Vlčí skála, Pekelský vrch, Havran a Skalka. Na území přírodního parku se nachází zřícenina hrádku Břecštejn.

Hrad Břecštejn kdysi tvořil z hlediska fortifikačního systému jediný stavební celek - vlastní hrad včetně věže, uzavřený obvodovou zdí. Po zničení Švédy v 17. století zbyly z hradu až do současnosti pouze vysoké zdi. Nevelký hrádek zaujme především svojí kompaktností a rudo-hnědou barvou zdiva. Je vystavěn na nevelké skále. Hrad je volně přístupný.

Další atraktivity v okolí je Horní Maršov (přibližně 12 km od Stachelbergu)Svoboda nad Úpou (přibližně 14,5 km od Stachelbergu).

Turistické atraktivity v kraji naleznete na www.hkregion.cz.