Dočasné přemístění zastávek ve Skalici

Od pondělí 15.07.2024 do cca prosince 2024 dojde z důvodu opravy mostů a s nimi spojenou úplnou uzavírkou komunikace k přemístění zastávek Skalice,,u Fabiánů (k vodní nádrži) a Skalice,,u Holečků.

Jízdní řád linky 311 se nemění.