Informace o ukončení uzavírky v Hradci Králové

Autobusy jedoucí z centra města budou nově obsluhovat samostatné nástupiště C (kratší zastávkový záliv blíže k mostu).