Mimořádná změna jízdního řádu na lince 210

Změna se týká návratu školního spoje 4 s odjezdem v 6:19 z Kvasin Škoda Auto do původní trasy.

Autobus tak bude veden z Křivic přes Rašovice a Lípu nad Orlicí do Týniště nad Orlicí (příjezd 7:20).

Spoj 54 bude zrušen. Důvodem je opožďování spoje 4 a nestabilita jízdního řádu, kdy autobus často vyčkává na uzavřeném železničním přejezdu v Týništi nad Orlicí až 8 minut a toto zpoždění si s sebou poté přenáší i na školní spoj 54. Aby byla zajištěna včasná doprava dětí do školy v Týništi nad Orlicí, přistupujeme proto na základě žádostí cestujících ke změně a návratu spoje 4 do původní trasy.

Dané opatření odstraní pozdní příchody na vyučování a stabilizuje přestupní vazbu na vlakovou skupinu v 7:30 v Týništi nad Orlicí.