Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025

Návrh sestavila Správa železnic na základě požadavků jednotlivých dopravců a objednatelů dopravy. Objednatelem regionálních vlaků (osobní a spěšné vlaky) je přímo Královéhradecký kraj, objednatelem dálkových vlaků (rychlíky) je Ministerstvo dopravy.

Připomínky k návrhu železničního jízdního řádu nám můžete zasílat prostřednictvím datové schránky nebo webového kontaktního formuláře. Nejpozdější termín pro zaslání připomínek je 11. 7. 2024.

V případě připomínek Vás žádáme o uvedení konkrétních přepravních potřeb, které dle Vašeho názoru nejsou veřejnou dopravou pokryty, a to ve členění dle těchto parametrů:

  • výchozí obec (místo) a cílová obec (místo) Vaší cesty,
  • účel Vaší cesty (zaměstnání, škola, lékař, nákup, volnočasová aktivita, …),
  • přesný časový údaj určující Vaši přepravní potřebu (např. čas začátku či konce vyučování nebo pracovní doby),
  • pravidelnost Vaší cesty (každý pracovní den, 2x týdně, v sobotu, nepravidelně, …),
  • kolika osob se tato přepravní potřeba týká.

Díky znalosti těchto parametrů budeme moci požadavky na zajištění dopravní obslužnosti posoudit z komplexního hlediska a následně zvolit optimální řešení pro jejich zajištění.

Níže naleznete odkazy na návrhy jízdního řádu pro jednotlivé tratě a také dokument s přehledem nejvýznamnějších plánovaných změn.

Královéhradecký kraj - mapa - s čísly tratí

Kontaktní formulář

Nahrát více souborů
Maximální velikost souboru je 128 MB.