O mezinárodní vlakové spoje mezi Královéhradeckým krajem a Polskem je zájem

Pro rok 2023 byly vlaky objednány v rozsahu 26 069 km, pro rok 2024 je objednávka na rozsah 27 626 km.
 

Spojení je realizováno na dvou linkách:

Linka D26 Trutnov – Sędzisław

Na lince D26 jsou provozovány čtyři páry vlaků vedených motorovým vozem 810, které překračují státní hranici nedaleko Královce. Linka D26 byla v provozu v roce 2023 každý den od 29. dubna do 1. října, pro rok 2024 je plánovaný provoz od 27. dubna do 29. září. Linka spojuje turisticky zajímavé oblasti, kam neproudí velké davy turistů. Ve stanici Sędzisław jsou možné přestupy na vlaky ve směru do Jelení Hory i v opačném směru do Valbřichu a Vratislavi.

Linka D28 Adršpach – Meziměstí – Wałbrzych – Wrocław

Na lince D28 jsou provozovány dva páry vlaků vedených jednotkou SA134, které překračují státní hranici nedaleko Meziměstí. Tuto linku využívají zejména polští návštěvníci Adršpašsko-teplických skal, nicméně vlaky je možné využít i pro výlety do Polska. Linka D28 byla v provozu v roce 2023 vždy v sobotu a neděli od 10. června do 3. září, a během polských svátků (8. června a 15. srpna). Pro rok 2024 je provoz plánován na soboty a neděle od 27. dubna do 29. září a během státních svátků v Polsku (1., 3., 30. května a 15. srpna). Ve Vratislavi jsou možné přestupy na dálkové vlaky jedoucí dále do polského vnitrozemí či k Baltskému moři.

objednaný dopravní výkon

Mezinárodní vlaky do Polska využilo v roce 2023 přibližně 20 tisíc cestujících. Oproti loňsku se jedná o pokles o cca 6 tisíc cestujících. Počet přepravených osob v letošním roce však ovlivnila rozsáhlá výluková činnost, která omezila provoz linky D28 Adršpach – Wrocław z 55 dní v roce 2022 na 28 dní v roce 2023, přičemž hrozilo i úplné zastavení provozu na této atraktivní lince. Pro rok 2024 se předpokládá provoz po dobu 50 dní. Na lince D26 Trutnov – Sędzisław je stabilní objednávka v rozsahu 152 dní v roce 2022 a 156 dní v letech 2023 a 2024.

počet cestujících
počet dní provozu

Díky udržení objednávky a spolehlivosti železničního provozu má využití vlaků v přeshraniční dopravě vzestupnou tendenci. Průměrně přechod v Královci využilo 50 cestujících denně a oproti loňskému roku využití stouplo o 8 osob. U turisticky zajímavějšího přechodu v Meziměstí na lince D28 Adršpach – Meziměstí – Wałbrzych – Wrocław stouplo průměrné denní využití vlaků z 360 na 435 osob.

počet cestujících_průměr

Pro rok 2024 dojde z podnětu polské strany ke změně číslování vlakových linek. Linka Trutnov – Sędzisław bude mít nové označení D66 a linka Adršpach – Meziměstí – Wałbrzych – Wrocław začne jezdit pod označením D67.