Drážní dopravci

Veřejná drážní osobní doprava je v Královéhradeckém kraji zajištěna dvěma dopravci:

České dráhy, a.s.

Kontaktní telefon: 221 111 122
Kontaktní email: info@cd.cz
Internetové stránky: www.cd.cz

GW Train Regio a.s.

Kontaktní telefon: 734 640 410
Kontaktní email: info@gwtrain.cz
Internetové stránky: www.gwtr.cz
 
Drážní dopravci zajišťující veřejnou drážní osobní dopravu na mezikrajských linkách se sousedními kraji: 

ARRIVA vlaky

Kontaktní telefon: 725 100 725
Kontaktní email: info@arriva.cz
Internetové stránky: www.arriva.cz