Opatření ve veřejné dopravě reagující na aktuální situaci s onemocněním Covid-19

Vzhledem k nepředvídatelnému možnému vývoji onemocnění mezi zaměstnanci v autobusové a železniční dopravě, budou informace o aktuální situaci ve veřejné dopravě předávány veřejnosti prioritně online. Všechny operativní změny na spojích veřejné dopravy budou aktualizovány a zveřejněny v přehledném seznamu

Informace pro cestující budou také zveřejněny v mobilní aplikaci IREDO, na spojích veřejné dopravy a na sociálních sítích Veřejná doprava Královéhradeckého kraje. Na způsob informování budou upozorněni také zástupci obcí, aby mohli i oni pomoci svým občanům.

Cestující veřejnost se může před plánováním svých cest obracet na informační linku Call centrum IREDO 491 580 333 každý den v čase od 4:30 hod. do 23:30 hod. Pracovníci informační linky budou k dispozici pro zodpovězení dotazů o aktuální situaci, možných dopravních omezení či změn odjezdů spojů veřejné dopravy v kraji.

Prioritou Královéhradeckého kraje je udržet v provozu spoje veřejné dopravy, které zajišťují přepravu cestujících do/z škol, do/z zaměstnání a v neposlední řadě také do/z nemocnic a zdravotnických zařízení.

V případě možného výpadku spojů veřejné dopravy v kraji, nebudou data o nejetí spojů zveřejněna ve vyhledávači www.idos.cz. Z tohoto důvodu kraj doporučuje cestujícím získávat informace o aktuálním provozu veřejné dopravy převážně na webu nebo na informační lince Call centrum IREDO.

Aktuální změny na spojích veřejné dopravy v Pardubickém kraji naleznete v přehledném seznamu.