Posílení autobusové dopravy na saňové závody psích spřežení

Na tuto akci posilujeme autobusovou dopravu z Broumova. 
 
Start závodu bude v sobotu i v neděli v 10 hodin.