Pravidla soutěže s Veřejnou dopravou Královéhradeckého kraje

1. Organizátor soutěže

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, sídlo Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03 (dále jen „organizátor soutěže“) zastoupený v rámci této soutěže odborem dopravy a silničního hospodářství Krajským úřadem Královéhradeckého kraje s kontaktem doprava@kr-kralovehradecky.cz.

2. Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 18. 09. 2023 do 31. 08. 2024 včetně.

3. Předmět soutěže

Do soutěžní karty, kterou najdete v brožuře s názvem „Jezděte s námi vlakem za prací i na výlety“ nasbírejte do 31. 8. 2024 12, 16 nebo 20 otisků razítek a soutěžní kartu s otisky razítek včetně vyplněných kontaktních údajů odešlete v obálce označené: „Soutěž s Veřejnou dopravou Královéhradeckého kraje“ na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny, které jsou vstupenky do Království železnic v Praze, bezkontaktní čipové karty IREDO a vouchery na služby od společnosti České dráhy a.s.

4. Pravidla soutěže

a)     Informační brožura s názvem „Jezděte s námi vlakem za prací i na výlety“ (dále jen „brožura“), která je na vyžádání k dispozici pro zájemce na distribučních místech, obsahuje soutěžní kartu s vyznačenými políčky určenými pro sběr cestovatelských razítek.

b)     Distribuční místa, ve kterých je možné získat brožuru jsou následující:

Pokladny v železničních stanicích:

 • Borohrádek
 • Broumov
 • Častolovice
 • Červený Kostelec
 • Česká Skalice
 • Hořice v Podkrkonoší
 • Hradec Králové hlavní nádraží
 • Hradec Králové-Slezské Předměstí
 • Hronov
 • Chlumec nad Cidlinou
 • Jaroměř
 • Jičín
 • Kostelec nad Orlicí město
 • Malé Svatoňovice
 • Meziměstí
 • Náchod
 • Nová Paka město
 • Nové Město nad Metují
 • Nový Bydžov
 • Rychnov nad Kněžnou
 • Smiřice
 • Trutnov hlavní nádraží
 • Třebechovice pod Orebem
 • Týniště nad Orlicí
 • Vrchlabí

Adresa a otevírací doba pokladen v železničních stanicích je zveřejněna na pokladnách a webových stránkách na odkazu https://www.cd.cz/stanice/.

 Informačních místa autobusových dopravců:

 • Broumov
 • Dobruška
 • Dvůr Králové nad Labem
 • Hořice
 • Hradec Králové
 • Jaroměř
 • Jičín
 • Náchod
 • Nová Paka
 • Nový Bydžov
 • Rychnov nad Kněžnou
 • Trutnov
 • Vrchlabí

Adresa a otevírací doba informačních míst autobusových dopravců je zveřejněna na webových stránkách na odkaze https://www.dopravakhk.cz/clanky-informacni-mista-autobusovych-dopravcu.html.

c)     Speciální cestovatelská razítka je možná po dobu trvání soutěže získat na pokladnách železničních stanic a zastávek v Královéhradeckém kraji:

 • Adršpach – pouze v letní sezóně
 • Borohrádek
 • Broumov
 • Častolovice
 • Červený Kostelec
 • Česká Skalice
 • Hořice v Podkrkonoší
 • Hradec Králové hlavní nádraží
 • Hradec Králové-Slezské Předměstí
 • Hronov
 • Chlumec nad Cidlinou
 • Jaroměř
 • Jičín
 • Kostelec nad Orlicí město
 • Malé Svatoňovice
 • Meziměstí
 • Náchod
 • Nová Paka město
 • Nové Město nad Metují
 • Nový Bydžov
 • Rychnov nad Kněžnou
 • Smiřice
 • Trutnov hlavní nádraží
 • Třebechovice pod Orebem
 • Týniště nad Orlicí
 • Vrchlabí

Otisk razítka je možné získat pouze v provozní době poklady, kterou si je cestující povinen sám ověřit.

Adresa a otevírací doba pokladen v železničních stanicích je zveřejněna na pokladnách a webových stránkách na odkazu https://www.cd.cz/stanice/.

e)     Každé z cestovatelských razítek zobrazuje název stanice a pro danou lokaci typickou ikonu.

Otisk razítka do brožury získá cestující na pokladně (viz uvedený seznam) v její otevírací době po předložení platného jízdního dokladu pro den a tuto stanici, a to v papírové i v elektronické podobě.

g)     Soutěže se nemohou účastnit držitelé zaměstnaneckých jízdních výhod (tzv. režijních průkazů).

h)     V dané stanici v jednom dni lze získat vždy maximálně jeden otisk razítka.

i)      Po nasbírání otisků razítek z různých stanic v počtu alespoň 12, 16 nebo 20 (místa se však nesmí opakovat) a to v termínu nejpozději do 31. 8. 2024, odešlete soutěžní kartu s otisky razítek včetně vyplněných kontaktních údajů v obálce označené: „Soutěž s Veřejnou dopravou Královéhradeckého kraje“ na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

j)      Každá osoba je zařazena do slosování pouze jednou, a to do kategorie dle počtu svých nasbíraných otisků razítek dle stanovených pravidel.

5. Výhry

a)     V případě alespoň 12 nasbíraných otisků razítek, získá 20 z vás 1 rodinnou vstupenku do Království železnic v Praze.

b)     V případě alespoň 16 nasbíraných otisků razítek, 10 z vás získá čipovou kartu IREDO v hodnotě 1500 Kč umožňující cestování spoji Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje v IDS IREDO.

c)     Pokud nasbíráte alespoň 20 otisků razítek, 10 z vás získá voucher v hodnotě 4000 Kč na služby společnosti České dráhy a.s.

6. Vyhodnocení soutěže a předání výhry

Vylosování výherců proběhne nejpozději do 15. 10. 2024. Přesný termín slosování bude zveřejněn nejpozději do 31. 8. 2024 na webových stránkách www.dopravakhk.cz.

Výherci budou informováni e-mailem a výhra bude výhercům zaslána organizátorem soutěže nejpozději do 30 kalendářních dnů po slosování poštou na adresu uvedenou na soutěžní kartě. Pokud výherce nesdělí takovou adresu, je povinen si výhru vyzvednout na svoje náklady v místě určeném organizátorem do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude takové místo sděleno, jinak výhra propadá.

Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.

7. Další důležité podmínky soutěže

a)     Účastník nesmí narušovat férovost soutěže; v případě zjištění takového jednání je organizátor oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit, a to bez povinnosti prokazování důvodu takového rozhodnutí.

b)     Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění z jeho strany, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

c)     Organizátor neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher ani za jakoukoliv škodu, kterou soutěžící či další osoby utrpí v souvislosti s účastí v soutěži nebo s užitím získané výhry.

d)     O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor.

e)     Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže www.dopravakhk.cz.

8. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí a souhlasí, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jméno, příjmení, obec bydliště, případně i obrazový nebo zvukový záznam případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích. Pro vyloučení všech pochybností, výherce tímto dává v souvislosti se svoji účasti v soutěži souhlas se zachycením, zobrazením a rozšiřováním jeho podoby pro marketingové účely a propagaci soutěže.