Přemístění autobusové zastávky Stěžery

Z důvodu stavebních prací v točně ve Stěžerách dochází k dočasnému přesunutí zastávky "STĚŽERY" viz plánek.