Uzavírka komunikace okolo rybníka Broumar

Aktualizace k 1.7.2023

Po dobu letních prázdnin dochází na vybraných spojích k úpravám časové polohy, popř. trasy.. Nový výlukový jízdní řád platný od 1.7.2023 naleznete v příloze. 

 

Z důvodu uzavírky komunikace okolo rybníku Broumar dojde k následujícím dopravním opatření v autobusové dopravě mezi Opočnem a Semechnicí.

Od 13.3.2023 dochází na lince 261 k následujícím změnám:

Linka 261 bude odkloněna mimo zastávky Opočno,,hřbitov a Opočno,,koupaliště.

Linka 261 naopak obslouží na objízdné trase navíc zastávky Přepychy,,v domkách, Přepychy,,has.zbroj. a Přepychy,,na kopci. Dále je linka vedena přes Malou Záhornici a Kruhovku do Semechnice. V Semechnici je zastávka Semechnice,,kaple přemístěna mezi č.p.80 a 120 ve směru Trnov a k č.p.148 ve směru Opočno.

Vlivem nárůstu jízdní doby dochází ke změnám časových poloh. Bohužel není možné dodržet zachování všech přestupních vazeb. Prioritní je zajištění včasné dopravy do spádových škol a na směny do Rychnova nad Kněžnou, Lipovky a Solnice.

Opatření po spojích:

 • Spoj 1 – s pravidelným odjezdem ve 4:41 z Voděrad jede ve svém čase do zastávky Semechnice,,kaple, na příjezdu do Opočna opožděn, příjezd v 5:08 (přípoje zachovány).
 • Spoj 2 – s pravidelným odjezdem v 5:46 z Opočna, je v úseku Opočno – Semechnice uspíšen o 11 minut.
 • Spoj 3 – s pravidelným odjezdem v 5:15 ze Solnice do Opočna, je v úseku Solnice – Semechnice uspíšen o 11 minut, na příjezdu do Opočna uspíšen o 4 minuty.
 • Spoj 6 – s pravidelným odjezdem v 5:01 z Opočna, je v úseku Opočno – Semechnice uspíšen o 10 minut.
 • Spoj 7 – s pravidelným odjezdem v 6:53 z Rychnova nad Kněžnou do Opočna, je na příjezdu do Opočna opožděn o 6 minut, je rozvázán přípoj na Hradec Králové (cestující mohou využití předchozí spoj 9 s příjezdem v 7:03 a pokračovat spojem 264/7 s odjezdem v 7:21). Z důvodu rozvázání přestupní vazby směr Dobruška je spoj po dobu uzavírky prodloužen do Dobrušky.
 • Spoj 8 s pravidelným odjezdem v 6:52 z Opočna, je v úseku Opočno – Semechnice uspíšen o 17 minut, ze Semechnice do Rychnova nad Kněžnou uspíšení o 3-5 minut.
 • Spoj 9 s pravidelným odjezdem v 6:10 z Rychnova nad Kněžnou, je v úseku Rychnov nad Kněžnou – Semechnice opožděn o 2-4 minuty, na příjezdu do Opočna opožděn o 13 minut. Spoj je prodloužen do Dobrušky.
 • Spoj 10 s pravidelným odjezdem v 9:15 z Dobrušky, drobně mění časovou polohu mezi Malou Záhornicí až Rychnovem nad Kněžnou (opožděn na dojezdu do Rychnova nad Kněžnou o 4 minuty).
 • Spoj 11 s pravidelným odjezdem v 10:20 z Rychnova nad Kněžnou je opožděn na příjezdu do Opočna o 9 minut.
 • Spoj 12 s pravidelným odjezdem v 11:36 z Opočna je opožděn v úseku Semechnice – Rychnov nad Kněžnou o 10 minut.
 • Spoj 13 s pravidelným odjezdem ve 12:13 z Rychnova nad Kněžnou je opožděn na příjezdu do Opočna o 9 minut a prodloužen do Dobrušky (v době uzavírky po dobu letních prázdnin nebude zajíždět do Voděrad a bude uspíšen v celé trase, bude upřesněno v červnu).
 • Spoj 14 s pravidelným odjezdem v 15:06 z Opočna je opožděn v úseku Opočno – Semechnice o 4 minuty, resp. mezi Semechnicí a Rychnovem nad Kněžnou o 14 minut.
 • Spoj 16 s pravidelným odjezdem v 16:01 z Opočna je opožděn v úseku Opočno – Semechnice o 9 minut, v úseku Semechnice- Rychnov nad Kněžnou o 14 minut.
 • Spoj 17 s pravidelným odjezdem v 16:25 z Rychnova nad Kněžnou je opožděn na příjezdu do Opočna.
 • Spoj 18 s pravidelným odjezdem v 17:01 Opočna je po dobu uzavírky veden již z Dobrušky (v 16:48), v úseku Opočno – Semechnice uspíšen o 5 minut, v úseku Semechnice – Rychnov nad Kněžnou opožděn o 5 minut.
 • Spoj 19 s pravidelným odjezdem v 18:25 z Rychnova nad Kněžnou je uspíšen v úseku Rychnov nad Kněžnou až Semechnice o 10 minut.
 • Spoj 20 s pravidelným odjezdem v 19:06 z Opočna je uspíšen o 2 minuty na odjezdu, z Malé Záhornice staví již jen pro výstup.
 • Spoj 21 s pravidelným odjezdem ve 14:10 z Rychnova nad Kněžnou je opožděn na příjezdu do Opočna o 9 minut.
 • Spoj 22 s pravidelným odjezdem ve 13:01 z Opočna je uspíšen v úseku Opočno – Semechnice o 10 minut.
 • Spoj 23 s pravidelným odjezdem ve 22:47 z Voděrad je opožděn na příjezdu do Opočna o 8 minut.
 • Spoj 24 s pravidelným odjezdem ve 20:38 z Dobrušky bude uspíšen v úseku Dobruška – Semechnice o 10 minut. Z tohoto důvodu bude po dobu uzavírky rozvázána přestupní vazba v Dobrušce od Rychnova nad Kněžnou a Solnice.
 • Spoj 30 s pravidelným odjezdem ve 13:34 z Dobrušky bude opožděn na příjezdu do Trnova. Cestou do Trnova již obslouží Malou Záhornici a Kruhovku.
 • Spoj 31 s pravidelným odjezdem z Trnova ve 13:55 bude z Trnova opožděn o 9 minut a pojede rovnou přes Zádolí a Záhornici (neobslouží Malou Záhornici, Kruhovku a Semechnici – cestující z Malé Záhornice, Kruhovky a Semechnice nastoupí do autobusu již na spoji 30). Příjezd do Dobrušky opožděn o 9 minut.