Uzavírka Broumov - Šonov

Vzhledem k rozsahu uzavírky a technickému omezení objízdných tras bylo nutné mírně zasáhnout i do jízdních řádů okolních linek.

364 Broumov – Hynčice – Meziměstí - Ruprechtice

  • Spoj 41 vyjede z Broumova o 5 minut později v 5:40

372 Broumov – Otovice – Martínkovice – Božanov

  • Spoj 9 v 6:35 z Broumova do Božanova pojede o prázdninách až v 7:00
  • Spoj 41 ve 14:45 z Broumova do Otovic pojede o 5 minut později
  • Spoj 214 o prázdninách z Božanova v 7:00 pojede až 7:15

373 Broumov – Janovičky

  • Spoje 3 a 4 jsou uspíšeny o 7 minut z provozních důvodů

374 Broumov – Šonov

Ve směru z Broumova se pojede přes Otovice, kde spoje zastaví na dvou zastávkách po trase, poté autobus pojede po objízdné trase k ZD Šonov na konečnou. tam se autobus otočí a poté obslouží Šonov ObÚ, Rožmítál, Benešov a dojede do Broumova. Na lince budeme s ohledem na objízdné trasy primárně nasazovat malokapacitní autobusy. Odjezdy všech spojů se z Broumova, resp. ze Šonova liší v rozmezí 0-15 minut. Přímé odbavení z Broumova do Rožmitálu přes Šonov bude možné.

376 Křinice – Broumov - Heřmánkovice

  • Spoj 33 v 15:00 z Broumova do Heřmánkovic bude uspíšen na 14:55
  • Spoj 30 v 15:15 z Heřmánkovic pojede již 15:10.
  • Spoj 18 v 11:09 z Heřmánkovic do Křinic bude po dobu uzavírky rozdělen v Broumov,,žel.st. na dva spoje.