Uzavírka Libuň - Kněžnice

Dotčené autobusové linka:

 • 631511 Jičín-Podůlší-Jinolice-Hrdoňovice-Mladějov, dopravce BusLine KHK s.r.o.
 • 670350 Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín, dopravce BusLine LK s.r.o.
 • 670370 Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové, dopravce BusLine LK s.r.o.
 • 670391 Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín, dopravce BusLine LK s.r.o.
 • 670551 Lomnice n.P.-Libuň-Mladějov-Sobotka, dopravce BusLine LK s.r.o.
 • 671370 Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové, dopravce BusLine KHK s.r.o.
 • 671391 Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín, dopravce BusLine KHK s.r.o.  

Objízdná trasa není stanovena, veškerá doprava bude vedena stavbou, provoz bude zajištěn dopravním opatřením. Průjezd křižovatkami bude zajištěn vždy v jedné polovině.

Etapy:

I. etapa vlevo 17.06.2024 - 18.07.2024

II. etapa vlevo 19.07.2024 - 01.09.2024

Změna v obsluze zastávek:

 • zastávka Kněžnice bude přemístěna do obce Kněžnice
 • zastávka Libuň,,ObÚ bude během prací v tomto úseku přemístěna, pro levou stranu do vymezeného místa v křižovatce se silnicí III/2836, pro pravou stranu před obchod COOP
Během realizace etapy II. bude na lince 670551 místo přemístěné zastávky Libuň,,ObÚ obsluhována zastávka Libuň,,náves.

I. etapa vpravo 02.09.2024 - 03.10.2024

II. etapa vpravo 04.10.2024 - 17.11.2024

Změna v obsluze zastávek:

 • zastávka Kněžnice bude přemístěna do obce Kněžnice
 • zastávka Libuň,,ObÚ bude během prací v tomto úseku přemístěna, pro levou stranu do vymezeného místa v křižovatce se silnicí III/2836, pro pravou stranu před obchod COOP
Během realizace etapy II. bude na lince 670551 místo přemístěné zastávky Libuň,,ObÚ obsluhována zastávka Libuň,,náves.

Během uzavírky bude na autobusových linkách vydán výlukový jízdní řád (pouze linka 670551 od 4.10.2024).