Uzavírka Trutnov,,Babí

Z důvodu uzavírky přes Babí u Trutnova bude omezen průjezd autobusů z Horního Starého Města na Žacléř každý pracovní den, zejména pak od 7:15 do 14:45.

Odkloněné autobusové spoje z Trutnova do Žacléře budou vedeny z Trutnov,,aut.st. po I/16 na Zlatou Olešnici, Bernartice a Žacléř.

Z důvodu nutného jiného dopravního řešení budou změněny některé polohy spojů jedoucích přes Královec, namísto krátkých spojů Žacléř – Bernartice bude přes Královec veden odkloněný spoj Trutnov – Žacléř.