Uzavírka ulice Komenského v Častolovicích

Z důvodu úplné uzavírky ulice Komenského v Častolovicích dochází k následujícím dopravním opatřením v autobusové dopravě:

Linka IREDO 207

Z Rychnova nad Kněžnou do Domašína jede linka po své trase, poté po objízdné trase přes Třebešov do Černíkovic a přes Lično, přes Olešnici a Čestice do Častolovic / Kostelce nad Orlicí.

Do Lible zajíždějí pouze spoje 1,4,10,16,17,25. Náhradní spojení Lible zajišťuje odkloněná linka IREDO 220, kde je pro Libel zajištěno spojení tam, kde poptávka cestujících v současném období vykazuje alespoň 0,5 odbavených osob na spoji denně.

Linka IREDO 220

Z Rychnova nad Kněžnou je linka vedena do Synkova-Slemena a odtud po objízdné trase přes Libel – Lično – Olešnici – Čestice do Častolovic a Kostelce nad Orlicí.

Aby bylo zajištěno dostatečné spojení pro obec Libel, jsou zavedeny spoje v 11:00 a 12:50 z Rychnova nad Kněžnou přes Synkov-Slemeno a Libel do Lična a v 11:30 a 13:30 z Lična přes Libel a Synkov-Slemeno do Rychnova nad Kněžnou. V Ličně je zajištěna přestupní vazba směr Častolovice.

Dopravní opatření na lince IREDO 220 bude operativně upraveno po rozvolnění covidových opatření.

Linka IREDO 221 

Z Kostelce nad Orlicí / Častolovic jsou spoje vedeny jednotně přes Čestice – Olešnici na Hoděčín, z Hoděčína na Velkou Ledskou - odb. Malá Ledská – Hřibiny,,ObÚ – odtud do zastávky Olešnice,,hostinec a přes Čestice do Častolovic, popř. Kostelce nad Orlicí. Počet spojů se nemění.

Cestující, kteří pojedou z centra Častolovic a chtějí využít spoj 661221/903, nastoupí v Častolovicích na náměstí (směr žel.st.) v 14:11 do linky IREDO 225 a budou odbaveni papírovou přestupní jízdenkou. Na železniční stanici nevystupují a pokračují stejným autobusem do Olešnice a Hřibin-Ledské.

Doprava do Pasek po dobu uzavírky ulice Komenského není zajištěna.