Uzavírka v obci Veselá

Od 18.3.2024 do 31.8.2024 bude ve Veselé na sil. č. III/2836 prováděna rekonstrukce mostů. Nejprve do 31.5.2024 budou provedeny stavební práce na mostu č. 2836/2 u návsi a od 1.6.2024 na mostu č. 2836/1 u odbočky k bývalému koupališti. Autobusy na linkách 358, 542 a 553 budou jezdit podle výlukových jízdních řádů.

Výlukové JŘ a další informace jsou k dispozici zde: https://www.iidol.cz/jizdni-rady/zmeny-provozu/?changeId=244.