Uzavírka Želejov - Borek

Etapy uzavírky:     
  • 14.08.2023 – 10.09.2023
  • 11.09.2023 – 08.10.2023
  • 09.10.2023 – 05.11.2023
Dotčená autobusová linka :
  • 692520 Lázně Bělohrad-Vřesník-Borek-Miletín-Zdobín
Opatření během jednotlivých etap:
 
1) 14.08.2023 – 10.09.2023
Objízdná trasa linky 692520 bude vedena následovně: https://mapy.cz/s/nanazecoto
Změna v obsluze zastávky: zastávka Borek,Želejov bude přesunuta na silnici III/28446 k areálu zemědělského družstva.
 
2) 11.09.2023 – 08.10.2023
Objízdná trasa linky 692520 bude vedena následovně: https://mapy.cz/s/muzajurove
Změna v obsluze zastávky: zastávka Borek,Želejov nebude během této etapy obsluhována.
 
3) 09.10.2023 – 05.11.2023
Objízdná trasa linky 692520 bude vedena následovně: https://mapy.cz/s/nupekabefa
Změna v obsluze zastávky: pro zajištění otáčení autobusu v obci Borek je možné, že bude nutné přesunout zastávku Borek,,ObÚ (bude řešeno operativně s dopravcem před etapou 3).
 
Po dobu úplné uzavírky bude na dotčené lince pro každou etapu vydán výlukový jízdní řád. Výlukový jízdní řád pro první etapu je uveden v příloze.