Výběrové řízení: dopravní specialistka/specialista (analýzy)

platové zařazení: 11. platová třída 
pracovní poměr: na dobu neurčitou
termín nástupu: 01.01.2022, popř. dle dohody
místo výkonu práce: Hradec Králové

Požadované vzdělání:

  • Vysokoškolské v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu (skupina oborů vzdělání: doprava a spoje).
Charakteristika vykonávané práce:
  • vyhodnocuje objednávané veřejné služby v přepravě cestujících a s tím spojené plnění smluvně stanovených ukazatelů kvality, přesnosti a spolehlivosti
  • vyhodnocuje ekonomickou a provozní efektivitu systému veřejné dopravy
  • podílí se na tvorbě analýz týkajících se veřejné linkové a drážní dopravy pro Královéhradecký kraj
  • připravuje podklady pro aktualizaci změny výše nákladů, výnosů a kompenzace v průběhu trvání smluvního zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících
  • provádí kontrolu dodržování Technických a provozních standardů veřejné dopravy Královéhradeckého kraje a vyměřuje sankce dopravcům při jejich porušení
  • kontroluje vyúčtování odměny a kompenzace z provozu autobusové a drážní dopravy
Kompletní charakteristiku vykonávané práce, další požadované dovednosti, schopnosti a znalosti naleznete v příloze.
 
Bližší informace: 
  • Ing. Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, tel.: 495 817 630, mobil: +420 775 237 651, e-mail: tjurcek@kr-kralovehradecky.cz
Uzávěrka přihlášek je 10.12.2021 ve 14:00 hod. 
 
Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
 
Královéhradecký kraj – Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ – oddělení personální
VR_dopr_21
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
 
Veškeré informace naleznete v příloze.
 
2