Vyhodnocení speciálních autobusových spojů na kulturní akce v Královéhradeckém kraji

Převážně se jedná o tradiční akce, které vzbuzují velký zájem veřejnosti, jako je tradiční pochod Přes tři hrady, oslavy výročí bitvy na Chlumu, Potštejnská pouť, Jiráskův Hronov a Vinobraní na Kuksu. V letošním roce jsme také posilovali autobusovou dopravu na významné oslavy města Police nad Metují, a to oslavy 770 let od zrodu města.  

Velice nás zajímá, jaký je zájem o speciální nabídku autobusových a vlakových spojů ze strany cestujících. V našem článku bychom vám rádi představili výsledky z vyhodnocení speciální nabídky autobusových spojů, které jsme zajišťovali na kulturní akce během roku 2023. Vyhodnocení speciální nabídky autobusových spojů na významné kulturní akce proběhlo na základě prodaných jízdních dokladů v odbavovacích zařízení, která jsou umístěna ve vozidlech.    

Na základě vyhodnocení skutečného zájmu o nabízené spojení budeme pro další období připravovat opatření vedoucí např. ke zvýšení informovanosti o možnosti využít veřejnou dopravu na významné kulturní a společenské akce.

Pochod Přes tři hrady

Pochod Přes tři hrady je tradiční turistická akce, kterou pořádá Klub českých turistů Sopotnice. Pochod se koná každoročně v květnu a nabízí různé pěší, cyklistické a koloběžkové trasy, které vedou přes tři historické hrady: Litice, Potštejn a Žampach. Letos se pochod konal v sobotu 6. května 2023.

Pochod je oblíbený mezi turisty i místními obyvateli, kteří si mohou užít krásnou přírodu, kulturní památky a doprovodný program. Pochod Přes tři hrady je jednou z největších turistických akcí v České republice a každý rok se ho zúčastní tisíce lidí.

Účastníci pochodu mohli využít kromě pravidelných autobusových a vlakových spojů také speciální posílení autobusové a železniční dopravy.

Nejvíce účastníků pochodu pravidelně přijíždí z Hradce Králové, Třebechovic pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Častolovic, Kostelce nad Orlicí a Doudleb nad Orlicí. K pravidelným vlakům mohli účastníci využít také vlaky zajištěny posílenou soupravou s kapacitou přibližně 350 míst k sezení.

Autobusová doprava byla posílená 8 páry spojů na lince 931 v trase Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Potštejn – Sopotnice.

Dále uvedené údaje zahrnují pouze speciální spoje autobusové dopravy.

Ve směru z Rychnova nad Kněžnou využilo speciální autobusové spoje celkem 91 cestujících. Nejvíce cestujících jelo z Rychnova nad Kněžnou spojem s odjezdem v 9:05 a spojem s odjezdem v 15:10. Spojem s odjezdem v 9:05 z Rychnova nad Kněžnou jelo 24 cestujících, spojem v 15:10 jelo 25 cestujících.

Ze Sopotnice směrem na Rychnov nad Kněžnou využilo speciální autobusové spoje celkem 72 cestujících. Nejvíce cestujících jelo spojem s odjezdem ve 14:30 ze Sopotnice, a to 23 cestujících. Následujícím spojem s odjezdem v 15:40 ze Sopotnice jelo 20 cestujících.

Celkem byly speciální autobusové spoje v obou směrech využity 163 cestujícími. Oproti roku 2022 se snížil zájem ze strany cestujících o speciální autobusové spoje, kdy došlo ke snížení počtu cestujících, a to přibližně o 130 cestujících.

Nejvíce cestujících cestovalo se zakoupenou základní jízdenkou, a to 52 %. Další početnou skupinou cestujících byly děti a mládež ve věku 6 – 18 let, a to 30 % cestujících.

vyhodnocení_Pochod přes tři hrady

Potštejnská pouť

Potštejnská pouť je tradiční lidová slavnost, která patří mezi největší a nejnavštěvovanější akce svého druhu na Rychnovsku. Na pouti si návštěvníci mohli užít spoustu zábavy, jako jsou atrakce, stánky, soutěže, hudební vystoupení, ohňostroj a další. Pouť byla spojena s historií hradu Potštejn, který je jednou z dominant obce a nabízí prohlídky s průvodcem.

Potštejnská pouť probíhala od pátku 19. května do neděle 21. května 2023, přičemž speciální autobusové spoje byla byly zajištěny v sobotu a v neděli. 

Autobusová doprava byla v sobotu posílená 17 páry spojů na lince 203 v trase Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Záměl – Potštejn. Na nedělení program byla posílena linka 203 v trase Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Záměl – Potštejn 13 páry spojů.

V sobotu speciálních autobusových spojů z Rychnova nad Kněžnou využilo celkem 452 cestujících. Nejvíce lidí cestovalo v sobotu spojem s odjezdem v 18:05 z Rychnova nad Kněžnou, a to 67 cestujících. Předchozí spoj s odjezdem v 17:05 z Rychnova nad Kněžnou využilo 64 cestujících.

V neděli využilo speciálních autobusových spojů z Rychnova nad Kněžnou celkem 107 cestujících. Nejvíce lidí cestovalo spojem s odjezdem v 13:05 z Rychnova nad Kněžnou, a to 19 cestujících. Celkem za víkend využilo speciální autobusové spoje ze směru z Rychnova nad Kněžnou 559 cestujících.

Z Potštejna směrem do Rychnova nad Kněžnou využilo speciálních autobusových spojů v sobotu 344 cestujících, v neděli pak pouhých 103 cestujících. Nejvíce lidí cestovalo v sobotu posledním spojem s odjezdem ve 22:25 z Potštejna, a to 64 cestujících. V neděli nejvíce lidí cestovalo spojem s odjezdem v 15:30 z Potštejna, a to 20 cestujících. Celkem za víkend využilo speciální spoje směrem do Rychnova nad Kněžnou 447 cestujících.

Celkem byly speciální autobusové spoje v obou směrech za celý víkend využity 1 006 cestujícími. Oproti loňskému roku, kdy speciální autobusové spoje využilo celkem v obou směrech 808 cestujících, došlo k nárůstu přepravených cestujících téměř o 200 cestujících.

Nejvíce bylo přepraveno cestujících se zakoupenou jízdenkou základní jízdné, a to 47 %. Další početnou skupinou cestujících byly děti a mládež ve věku 6 – 18 let, a to 39 % cestujících.

vyhodnocení_Potštejnská pouť

Oslavy bitvy na Chlumu

V sobotu 1. července 2023 se uskutečnila hlavní část vzpomínkových akcí v rámci 157. výročí rozhodující bitvy prusko-rakouské války.

Po dobu oslav byl zajištěn velkolepým program na místě bojiště Chlum 1866. Cílem oslav je nejen připomenout historický význam bitvy, ale také přiblížit návštěvníkům atmosféru doby, ve které se bitva odehrála. Oslavy byly spojeny s rekonstrukcemi bitvy, ukázkami dobového vojenství, hudebními a kulturními vystoupeními, pietními akty a edukativními programy.

Program vrcholil bitevní scénou „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866“.  Tento jedinečný bitevní zážitek se odehrával ve 14 hodin.

Na tuto událost byla posílená autobusová doprava na lince 108 v trase Hradec Králové – Chlum, a to 11 páry spojů.

Na Chlum bylo vypraveno celkem 13 autobusových spojů (z toho 11 speciálních spojů + 2 běžné spoje), které celkem využilo 201 cestujících, z toho 168 cestujících ve speciálních spojích a 33 cestujících v běžných spojích. Nejvíce cestujících vyrazilo na Chlum speciálním spojem s odjezdem ve 12:25 z Hradce Králové, a to celkem 40 cestujících. Dalším více využitým spojem byl ranní speciální spoj s odjezdem v 9:40 z Hradce Králové. Tento spoj využilo 36 cestujících.

Z Chlumu bylo vypraveno 12 autobusových spojů (z toho 11 speciálních spojů + 1 běžný spoj), které celkem využilo 181 cestujících, z toho 160 cestujících ve speciálních spojích a 21 cestujících v běžném spoji. Nejvíce cestujících jelo speciálním spojem s odjezdem v 15:30 z Chlumu, a to 49 cestujících. Dalším více využitým spojem byl speciální spoj s odjezdem v 16:00 z Chlumu. Tento spoj využilo 40 cestujících.

V níže uvedených grafech jsou speciální autobusové spoje vyznačené modrou barvou a běžné spoje červenou barvou.

Celkem byly spoje (speciální + běžné) v obou směrech využity 382 cestujícími. Nejvíce bylo přepraveno cestujících se zakoupenou jízdenkou základní jízdné, a to 60 %.

vyhodnocení_bitva na Chlumu

Jiráskův Hronov

Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla, který se každoročně koná v Hronově, rodišti spisovatele Aloise Jiráska.  Festival je jedním z nejstarších a nejprestižnějších festivalů ochotnického divadla v Evropě a každý rok se ho zúčastní tisíce diváků i účinkujících z Česka i ze zahraničí.

Celý týden patří divadelníkům, divadelním hrám a skvělé atmosféře, kterou návštěvníci zažijí nejen při představení ale i v hronovských ulicích. Festival je mezidruhový, konají se tu inscenace činoherního, loutkového, pohybového či experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními se zde konají výstavy. V rámci festivalu probíhají vzdělávací semináře, workshopy či diskuzní kluby.

Jako každý rok, i letos jsme posilovali veřejnou dopravu na konání akce i zpět. Autobusová doprava byla posílena ve večerních hodinách po celou dobu konání festivalu, a to od pátku 28.7. do soboty 5.8. Festivaloví návštěvníci tak mohli využít pro návrat domů autobusové spojení s odjezdy až do půlnoci.

Na Jiráskův Hronov byly posílené autobusové linky v trasách Hronov – Červený Kostelec, Hronov – Stárkov a na trase Náchod – Hronov - Broumov.

Na trase Hronov – Červený Kostelec byl denně po dobu konání akce vypraven speciální autobusový spoj v 00:00 z Hronova do Červeného Kostelce, navíc v sobotu byl vypraven spoj ve 22:35 z Hronova do Červeného Kostelce. Tyto dva spoje přepravily celkem 214 cestujících. Z nichž nejvíce cestujících využilo spoj s odjezdem v 00:00 z Hronova v pátek 4.8.2023, a to 35 cestujících. Tento spoj byl více využit i ve čtvrtek 3.8.2023, a to 34 cestujících.

Na trase Hronov – Stárkov byl vypraven speciální autobusový spoj, který jel denně po dobu konání akce mimo neděle ve 23:27 z Hronova do Stárkova. Spoj na této trase přepravil po dobu konání akce celkem 35 cestujících. Z nichž nejvíce cestujících využilo spoj z Hronova ve středu 2.8.2023, a to 17 cestujících.

Na trase Broumov – Hronov – Náchod byly vypraveny speciální autobusové spoje:

 • s odjezdem ve 21:40 z Náchoda do Hronova – spoj jel v sobotu
 • s odjezdem ve 23:10 z Náchoda do Hronova – spoj je v pracovní dny
 • s odjezdem ve 23:40 z Náchoda přes Hronov do Broumov – spoj jel denně
 • s odjezdem ve 22:00 z Hronova do Náchoda – spoj jel v sobotu
 • s odjezdem ve 22:25 z Broumova přes Hronov do Náchoda - spoj jel v sobotu a neděli
 • s odjezdem ve 22:46 z Police nad Metují přes Hronov do Náchoda – spoj jel v pracovní dny
 • s odjezdem v 00:00 z Hronova do Náchoda – spoj jel denně

Spoje na této trase přepravily celkem 1 019 cestujících. Z nichž nejvíce cestujících využilo spoj s odjezdem ve 23:40 z Náchoda přes Hronov do Broumova ve středu 2.8.2023, a to 78 cestujících. Dalším více využitým spojem byl spoj s odjezdem v 00:00 z Hronova do Náchoda, kdy ho ve středu 2.8.2023 využilo 67 cestujících.

Celkem byly speciální autobusové spoje po dobu trvání akce využity 1 272 cestujícími. Nejvíce bylo přepraveno cestujících se zakoupenou jízdenkou děti a mládež 6-18 let, a to 56 %. Další početnou skupinou byli cestující se zakoupenou jízdenkou základní jízdné, a to 30 % cestujících.

V porovnání s předchozím rokem je stále stejný zájem ze strany cestujících o speciální nabídku autobusových spojů. Minulý rok speciální autobusové spoje přepravily celkem po dobu trvání akce 1 264 cestujících.

vyhodnocení_Jiráskův Hronov

Vinobraní na Kuksu

Tradiční slavnosti vína, letos již sedmnácté, na Kuksu se uskutečnily v sobotu 9. září 2023. Brány romantického prostředí barokního areálu se návštěvníkům otevřely od 10 hodin, tradičně ve 13 hodin opět teklo víno po kaskádovitém schodišti jako za dob hraběte Šporka. Po celou dobu vinobraní nechyběl ani tradiční jarmark a doprovodný program.

Na akci vinobraní Kuks byly zavedeny speciální autobusové linky na trasách:

 • Broumov – Hronov – Náchod – Kuks
 • Trutnov – Dvůr Králové – Kuks
 • Rychnov nad Kněžnou – Dobruška – Nové Město nad Metují – Kuks

Na trase Broumov – Hronov – Náchod – Kuks byly vypraveny 3 páry spojů, které celkem přepravily 218 cestujících. Jeden pár spojů byl vypraven z/do zastávky Broumov a 2 páry spojů byly vypraveny z/do zastávky Hronov. Speciální autobusové spoje na Kuks využilo celkem 107 cestujících. Z nichž nejvíce cestujících využilo ranní spoj s odjezdem v 8:30 z Broumova, a to 72 cestujících. Nazpět směrem na Českou Skalici – Náchod – Broumov jelo speciálními autobusovými spoji celkem 111 cestujících. Z toho 80 lidí cestovalo posledním večerním spojem s odjezdem v 18:00 z Kuksu.

Na trase Trutnov – Dvůr Králové nad Labem– Kuks bylo vypraveno 7 párů spojů, které celkem přepravily 198 cestujících. Ze směru Trutnov – Dvůr Králové na Kuks cestovalo 89 návštěvníků, z nichž nejvíce cestujících jelo prvním spojem s odjezdem v 9:10 z Trutnova, a to 39 cestujících. Nazpět z Kuksu využilo speciální autobusové spoje 109 cestujících. Z toho nejvíce cestujících jelo spojem s odjezdem v 17:40 z Kuksu, a to 50 cestujících.  

Na trase Rychnov nad Kněžnou – Dobruška – Kuks byly vypraveny 3 páry spojů, z nichž 1 pár spojů byl z/do Rychnova nad Kněžnou a 2 páry spojů z/do Dobrušky. Speciální autobusové spoje přepravily celkem 151 cestujících. Na Kuks cestovalo 91 návštěvníků a z Kuksu 60 návštěvníků.

Nejvíce využitým speciálním autobusovým spojem ze všech vypravených byl spoj s odjezdem v 18:00 z Kuksu směrem na Náchod a Broumov (80 cestujících), hned po něm byl nejvíce využitý spoj s odjezdem v 8:30 z Broumova na Kuks (72 cestujících) a na třetím místě ve využití byl speciální autobusový spoj s odjezdem v 9:00 z Rychnova nad Kněžnou na Kuks (69 cestujících).

Celkem byly speciální autobusové spoje na výše uvedených trasách využity 567 cestujícími. Nejvíce bylo přepraveno cestujících se zakoupenou jízdenkou základní jízdné, a to 75 %.

V porovnání s předchozím rokem byl letos trochu větší zájem ze strany cestujících o speciální nabídku autobusových spojů na vinobraní na Kuksu a zpět. Minulý rok speciální autobusové spoje přepravily celkem 533 cestujících.

vyhodnocení_Kuks

Oslavy 770. výročí města Police nad Metují

Oslava 770. výročí města Police nad Metují se konaly v sobotu 16. září 3032. Oslava připomínala historický moment, kdy král Přemysl Otakar II. převedl právo královského trhu z Provodova na Police a tím položil základ městu.

Hlavní oslava se uskutečnila na polickém náměstí, kde na návštěvníky čekaly vystoupení místních kapel, stánky lokálních produktů a místních podnikatelů. Doprovodný program oslavy se konal i v dalších budovách města. Zakončením oslavy bylo vystoupení Police Symphony Orchestra střídavě s Prima Jazz Band.

Pro zajištění dopravy z Police nad Metují jsme posílili autobusovou dopravu po 20. hodině do směrů:

 • Machov – dva spoje s odjezdy ve 22:00 a 23:40 z Police nad Metují
 • Suchý Důl – dva spoje s odjezdy ve 21:40 a 23:00 z Police nad Metují
 • Teplice nad Metují – dva páry spojů na trase Police nad Metují – Teplice nad Metují a zpět, kdy spoje z Police nad Metují odjížděly v 21:00 a 23:00
 • Náchod – pět párů spojů na trase Náchod - Police nad Metují a zpět, kdy spoje z Police nad Metují odjížděly v 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 a 23:00  
 • Broumov – tři páry spojů na trase Broumov - Police nad Metují a zpět, kdy spoje z Police nad Metují odjížděly v 22:00, 23:00 a 23:20  

Nejvíce lidí využilo speciální autobusový spoj s odjezdem ve 22:00 z Police nad Metují do Náchoda, a to 20 cestující. Následujícím spojem s odjezdem 22:30 z Police nad Metují do Náchoda cestovalo 16 cestujících. Dalším vytíženým spojem byl spoj s odjezdem ve 21:30 s Police nad Metují do Náchoda, který přepravil 19 cestujících.

Celkem byly speciální autobusové spoje na zmíněných trasách využity 144 cestujícími. Nejvíce bylo přepraveno cestujících se zakoupenou jízdenkou základní jízdné, a to 49 %. Další početnou skupinou byli cestující se zakoupenou jízdenkou děti a mládež 6-18 let, a to 27 % cestujících.

vyhodnocení_Police nad Metují