Výlukové opatření na trati 031 a 238 v úseku Pardubice hl.n. - Pardubice centrum

2. 7. 2024
Os/Sp 15190, 15192, 15200, 15202, 15204, 1714, 15206, 15208, 15210, 1716, 15212 v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice centrum;
Os/Sp 15197, 15199, 1713, 15209, 15211, 15213, 1715, 15215, 15217, 15219, 1717, 15221, 15223
v úseku Pardubice centrum - Pardubice hl. n.;


3. 7. 2024
Os/Sp 2079, 15190, 16213, 15192, 16215, 2081, 16217, 16219, 2083, 16221, 15200, 16223, 2085, 15202, 16225, 15204, 1714, 16227, 15206, 2087, 15208, 16229, 15210, 1716, 16231, 15212, 2089 v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice centrum;
Os/Sp 15197, 2080, 16214, 15199, 16216, 2082, 16218, 16220, 2084, 16222, 1713, 15209, 16224, 15211, 2086, 15213, 16226, 1715, 15215, 16228, 15217, 2088, 15219, 16230, 1717, 15221, 16232, 15223 v úseku Pardubice centrum - Pardubice hl. n.;

8., 9. 7. 2024
Os 16201/16200 v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice centrum a opačně;

18. 7. 2024
Os/Sp 15190, 15192, 15200, 15202, 15204, 1714, 15206, 15208, 15210, 1716, 15212 v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice centrum;
Os/Sp 15197, 15199, 1713, 15209, 15211, 15213, 1715, 15215, 15217, 15219, 1717, 15221, 15223
v úseku Pardubice centrum - Pardubice hl. n.;

19., 20. 7. 2024
Os/Sp 16239, 2093, 16241, 16201, 16203 v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice centrum;
Os/Sp 16240, 2094, 16242, 16200 v úseku Pardubice centrum - Pardubice hl. n.;

22., 23., 24. 7. 2024
Os 16201/16200 v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice centrum a opačně.