Výlukové opatření na trati 040 v úseku Ostroměř - Lázně Bělohrad

Náhradní autobusová doprava bude organizována ve třech linkách:

  • Linka Z - zajišťuje spojení Ostroměře a Lázní Bělohrad popř. Horní Nové Vsi (a opačně). Linka je vedena od vlakových přípojů z Lázní Bělohrad a z Ostroměře.
  • Linka N - zajišťuje spojení Ostroměře a Lázní Bělohrad popř. Horní Nové Vsi (a opačně). Linka je vedena z dřívějším odjezdem z Lázní Bělohrad bez přípojů na vlakové spoje a s přípoji na vlakové spoje v Ostroměři. Opačně je nepřípojová v Ostroměři s přípoji v Lázních Bělohrad.
  • Linka R - zajišťuje přímé spojení Ostroměře a Staré Páky (a opačně). Linka zastavuje pouze na zastávce „Nová Paka, aut.st" a „Nová Paka, poliklinika".

Umístění zastávek NAD:

  • Ostroměř - před staniční budovou Šárovcova Lhota - u železniční zastávky
  • Lázně Bělohrad - před staniční budovou
  • Horní Nová Ves - na autobusové zastávce "Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, továrna"
  • Nová Paka - na autobusové zastávce "Nová Paka, poliklinika" (linka R)
  • Nová Paka město - směr Nová Paka na autobusovém nádraží Nová Paka, stanoviště č. 3; směr Stará Paka na autobusovém nádraží Nová Paka, stanoviště č. 5 (linka R)
  • Stará Paka - před staniční budovou, na autobusové zastávce "Stará Paka, žel.st." (linka R).