Změny jízdních řádů od 12. prosince 2021

Změny v železniční dopravě

Trať 020 (Praha –) Velký Osek – Hradec Králové

Vybrané osobní vlaky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové budou o víkendech a svátcích vedeny v upravených časových polohách:
  • Nové časy odjezdů z Chlumce nad Cidlinou: 4:50, 6:29, 8:50, 10:45, 12:29, 14:50, 16:50, 18:50.
  • Nové časy odjezdů z Hradce Králové: 6:42, 8:34, 11:00, 12:34, 14:34, 16:34, 18:34, 21:00.
Osobní vlaky tak o víkendech pojedou každé dvě hodiny. V některých případech je interval mezi spoji nepravidelný z důvodu chybějícího spoje dálkové dopravy.

Trať 021 Hradec Králové – Letohrad, Častolovice – Solnice

Spěšné vlaky mezi Hradcem Králové a Letohradem pojedou častěji. Ve směru z Hradce Králové budou cestující moci využít nové přímé vlaky v 5:05 (denně), 14:03 (pracovní dny) a 21:05 (denně, v úseku z Doudleb nad Orlicí v pracovní dny). Ve směru z Letohradu se pak jedná o spoje v 6:33 (pracovní dny) a 19:33 (denně).

Na žádost Pardubického kraje je zrušen vlak s odjezdem z Letohradu v 16:33, a to v úseku Letohrad – Doudleby nad Orlicí. Možnost obnovení tohoto spoje je řešena v rámci mezikrajské spolupráce.

Dochází k rozšíření přímého spojení z Hradce Králové do výrobního závodu Škoda Auto v Kvasinách. Nově pojede v celé trase vlak na noční směnu (z Hradce Králové v 20:22) a z Kvasin z noční směny (ze stanice Solnice v 6:19, dosud byl nutný přestup v Týništi nad Orlicí).

Ve dnech školního vyučování (pracovní dny kromě zimních a letních prázdnin) budou vedeny posilové zrychlené spoje z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí s časy odjezdu v 12:42, 14:42 a 16:42.

Trať 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách

V pracovní dny budou nově celoročně vedeny vlaky z Doudleb nad Orlicí v 8:20 a z Rokytnice v Orlických horách v 9:09. U těchto vlaků dosud platilo sezónní omezení.

Trať 026 Choceň – Náchod, Opočno pod Orlickými horami – Dobruška

Spěšné vlaky linky Náchod – Choceň pojedou oproti stávajícímu jízdnímu řádu o přibližně 10 minut později, a to v obou směrech. Odjezdy z Náchoda tak budou převážně v 10. minutu po sudé celé hodině, z Chocně v 48. minutu po sudé celé hodině. K této změně dochází z důvodu potřeby zachování návazností na rychlíky linky R19 (Praha – Česká Třebová – Brno), u jejíhož jízdního řádu dochází ke změnám.

Trať 027 Starkoč – Broumov

Nově bude zajištěno přímé spojení Broumovska, Hronova a Náchoda s Hradcem Králové, a to 7x denně v každém směru. Přímé vlaky pojedou z Broumova v 5:03, 5:37 (pracovní dny), 7:02, 9:02, 11:02, 13:02, 15:02 a 17:02 (víkendy a svátky). V opačném směru pak přímé vlaky z Hradce Králové pojedou v 9:04, 11:04, 13:04, 14:31 (pracovní dny), 15:04, 17:04 a 19:04.

Technologické řešení tohoto přímého spojení bude spočívat ve spojování a dělení souprav ve stanici Starkoč, jak jsme Vás již podrobně informovali v předchozí zprávě.

Trať 030 Jaroměř – Stará Paka – Liberec

Provoz osobních vlaků nově zajistí dopravce Arriva vlaky, který zde již provozuje rychlíkovou linku R14A (Pardubice – Hradec Králové – Liberec). Osobní vlaky budou nově vedeny jako přímé z Jaroměře přes Starou Paku až do Liberce, jak jsme Vás již informovali v předchozí zprávě.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř

Spojení v ranní špičce z Jaroměře do Hradce Králové doplní v pracovní dny nový vlak v 6:27, který zastaví ve stanici Smiřice. V opačném směru bude z Hradce Králové veden nový vlak v 15:14. Tyto vlaky by měly kapacitně odlehčit vytíženým spěšným vlakům.

O víkendech a svátcích bude veden nový zastávkový vlak v 20:25 z Hradce Králové do Jaroměře.

Ve stanici Smiřice dochází ke změně v zastavování vlaků. Nově zde nebudou zastavovat vlaky R 939 (Hradec Králové 6:04 – Trutnov 7:20) a R 933 (Praha 18:08 – Hradec Králové 20:04 – Trutnov 21:20), které objednává Ministerstvo dopravy. Rovněž zde v pracovních dnech nezastaví vlak Sp 1381 (Svoboda nad Úpou 5:25 – Hradec Králové 6:57), a to z kapacitních důvodů. Místo vlaku R 933 lze z Hradce Králové do Smiřic využít autobusový spoj linky 311 s odjezdem z Hradce Králové v 20:20 (v pracovní dny), respektive výše uvedený nový vlak Os 1486 s odjezdem z Hradce Králové v 20:25 (v sobotu, neděli a svátky). Místo vlaku Sp 1381 lze ze Smiřic do Hradce Králové v pracovní dny využít vlak Os 5101 s odjezdem ze Smiřic v 6:34, o víkendu zde i nadále bude zastavovat vlak Sp 1537 s odjezdem ze Smiřic v 6:49.

I nadále budou probíhat rozsáhlé výlukové práce mezi Pardubicemi a Stéblovou, které si vyžádají zavedení náhradní autobusové dopravy. Po dokončení modernizace (předpoklad na konci roku 2023) se zvýší kapacita trati a zkrátí cestovní doby vlaků.

Trať 032 Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – Svoboda nad Úpou

Spěšné vlaky linky Hradec Králové – Trutnov budou nově prodlouženy (bez delšího čekání v Trutnově) až do stanice Svoboda nad Úpou, která je přestupním uzlem na autobusy do oblasti východních Krkonoš. Podrobnosti k této změně jsme již přinesli v předchozí zprávě.

V úseku Trutnov – Svoboda nad Úpou budou zachovány i osobní vlaky jako přípoje od rychlíků linky R10. Tyto vlaky nově zajistí dopravce České dráhy.

Vlak s odjezdem po 21. hodině z Hradce Králové bude nově veden jako spěšný vlak až do Trutnova, mezi Hradcem Králové a Jaroměří i nadále zastaví ve Smiřicích a Černožicích. V opačném směru pak vlak s odjezdem v 19:42 z Trutnova, který dosud končil v Červeném Kostelci, pojede v pracovní dny až do Jaroměře, v pátek dokonce až do Hradce Králové.

Jízdní řád označený číslem trati 032 nově zahrnuje i úsek Trutnov – Svoboda nad Úpou, který byl dosud veden samostatně jako trať 045.

Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov

Osobní vlak s odjezdem v 10:32 z Chlumce nad Cidlinou do Staré Paky pojede nově o 2 hodiny dříve, čímž dojde ke zlepšení přestupních návazností v Ostroměři.

Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov

Na této trati budou „základní“ vlaky nově odjíždět z Hradce Králové 4 minuty po liché celé hodině a v opačném směru přijíždět do Hradce Králové v 53. minutu před lichou celou hodinou. Dochází tak k posunu časů jejich odjezdů o 60 minut. Tím budou v Ostroměři zajištěny přípoje na spěšné vlaky linky Kolín – Trutnov. Zároveň dojde ke zkrácení cestovní doby z Hradce Králové do Turnova o přibližně 10 minut.

V období turistické sezóny budou moci cestující mezi Jičínem a Turnovem využít vlaky v hodinovém intervalu. Tím bude posílena obsluha turisticky atraktivní oblasti Český ráj.

Ranní vlak do Jičína bude nově veden již z Hořic (odjezd 4:41), naopak ve večerních hodinách bude v pracovní dny zaveden nový vlak z Jičína (22:33) do Hořic.

Trať 043 Trutnov – Královec – Sędzisław

Na této trati dochází k drobným úpravám časových poloh vlaků, které budou i nadále provozovány v sezónním režimu od konce dubna do konce září.

Trať 044 Kunčice nad Labem – Vrchlabí

Na této trati nedochází k významnějším změnám.

Trať 046 Lomnice nad Popelkou – Stará Paka

Cestující budou moci využít nový vlak s odjezdem v 20:30 ze Staré Paky.

Provoz všech vlaků nově zajistí dopravce České dráhy.

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují

Vlaky s odjezdem v 11:25 z Trutnova do Teplic nad Metují a v 11:31 z Teplic nad Metují do Trutnova budou nově provozovány celoročně.

Mezinárodní vlaky Wrocław – Adršpach budou v roce 2022 provozovány již od Velikonoc, provoz bude zahájen 16. dubna a skončí 28. září.

Trať 061 Nymburk – Jičín

Díky obnovení výhybny v Bartoušově dojde ke zkrácení cestovní doby mezi Nymburkem a Jičínem o 10 až 20 minut.

Obdobně jako na trati 041 i zde dochází k posunu časů odjezdů „základních“ vlaků o 60 minut, nově budou odjíždět z Nymburka 10 minut po liché celé hodině.

Podrobnosti k trati 061 jsme Vám již přinesli v předchozí zprávě.

Trať 062 Chlumec nad Cidlinou – Městec Králové

Na této trati nedochází k významnějším změnám.

Trať 064 Mladá Boleslav – Libuň – Lomnice nad Popelkou

Na této trati dochází v úseku Mladějov v Čechách – Libuň – Lomnice nad Popelkou k rozšíření sezónního provozu. Mimosezónní provoz vlaků bude od září 2022 ukončen a nahrazen autobusovou linkou, jejíž jízdní řád v současné době připravujeme.

Změny v autobusové dopravě

Broumovsko

V této oblasti nedochází k významnějším změnám jízdních řádů.

Náchodsko

V pracovní dny bude zaveden nový spoj linky 305 s odjezdem v 12:15 z Náchoda přes Nové Město nad Metují do Hradce Králové.

Na lince 351 dochází ke zrušení několika spojů z důvodu jejich nízké vytíženosti. V těchto případech však existuje alternativní spojení v časovém rozmezí 30 minut před rušeným spojem nebo po něm.

Orlické hory

V rámci zkvalitnění dopravní dostupnosti Orlických hor dochází k posílení dopravy mezi Deštným v Orlických horách, Šerlichem a Orlickým Záhořím, jak jsme Vás již podrobně informovali v předchozí zprávě.

Na lince 201 dojde k opoždění spoje, který z Rokytnice v Orlických horách odjíždí v 10:10. Nově pojede v 11:10, a zajistí tak v Rokytnici v Orlických horách přípoj z Orlického Záhoří, Neratova a Bartošovic v Orlických horách a také ze Žamberka a Kunvaldu. Místo málo využitého spoje s odjezdem z Rokytnice v Orlických horách v 18:45 nově pojede tento spoj už v 17:05, a zajistí tak chybějící spojení na 18. hodinu do Rychnova nad Kněžnou.

S ohledem na změny časových poloh spěšných vlaků linky Náchod – Choceň dochází ke změnám časových poloh u víkendových spojů většiny autobusových linek v okolí Dobrušky, Opočna a Nového Města nad Metují s přesahem do Orlických hor. Většina přestupních vazeb tak zůstane o víkendu zachována.

Změny časových poloh vlaků dále vyvolaly úpravy časových poloh autobusových spojů mezi Dobruškou a Opočnem. V pracovní zde nadále zůstávají v provozu vložené spoje jedoucí mezi Dobruškou a Opočnem jako přípoj na vlak se změněnou časovou polohou.

Jaroměřsko

Na lince 306 bude zrušen spoj s odjezdem v 15:30 z Hradce Králové přes Jaroměř do Náchoda, který má problémy se včasností po trase a z kapacitního hlediska je zbytný. V úseku Jaroměř – Náchod lze v obdobné časové poloze využít spoj téže linky s odjezdem v 16:05 z Jaroměře.

Zrušení výše uvedeného spoje by mělo pomoci stabilizaci jízdního řádu. V současné době na trase Náchod – Jaroměř v odpoledních hodinách často dochází k situaci, kdy autobus získá vysoké zpoždění při průjezdu Jaroměří nebo Náchodem, přičemž toto zpoždění se přenáší na následující spoje.

Rovněž dochází ke zrušení zbytného spoje s odjezdem v 8:40 z Náchoda do Hradce Králové (alternativně lze z Náchoda do Jaroměře využít spoje v 8:10 a 10:10).

Spoj v 8:10 z Náchoda do Jaroměře bude nově veden i v období školních prázdnin.

Trutnovsko

V návaznosti na novou koncepci železniční dopravy v úseku Trutnov – Svoboda nad Úpou dochází k úpravě jízdních řádů návazných autobusových linek. O této změně jsme Vás již podrobně informovali v předchozí zprávě.

Na lince 462 Hostinné – Mostek dojde ke zrušení posledního páru spojů z důvodu jejich dlouhodobé nízké obsazenosti. V části jejich trasy existuje alternativní spojení na linkách 413406.

Královédvorsko

Linka 183 (zahrnující spoje s atypickou víkendovou trasou z Hradce Králové do Špindlerova Mlýna) bude zrušena. Přímé spojení z Hradce Králové do Špindlerova Mlýna bude zajištěno linkou 530.

Královéhradecko

Na linkách 101, 102, 103, 104105 budou všechny spoje ve směru do Hradce Králové zastavovat nově také na zastávce Hradec Králové, hlavní nádraží. Tím dojde ke zlepšení přestupu na vlaky (zkrácení docházkové vzdálenosti) i na spoje MHD (některé linky MHD nejezdí z Terminálu HD).

Na základě požadavku Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově (pracoviště v Hlušicích) bude zaveden nový spoj v 7:33 z Nového Bydžova do Hlušic, který zajistí dostatečnou kapacitu pro středoškoláky dojíždějící do Hlušic. Spoj bude zajištěn autobusem, který do Nového Bydžova přijíždí jako linka 101, díky čemuž bude zajištěno také spojení z Hradce Králové.

Jičínsko

K větším změnám dochází na pomezí Královéhradeckého a Středočeského kraje z důvodu integrace této oblasti do systému PID (Pražská integrovaná doprava). O tomto tématu jsme Vás již podrobně informovali v předchozí zprávě.

Poslední večerní spoj linky 503, který dosud jezdil ve 22:15 z Jičína, pojede nově až ve 22:27, díky čemuž bude mít zajištěn přípoj od vlaku z Hradce Králové. Nově bude tento spoj veden až do Kopidlna.

Bude zrušen víkendový pár spojů na lince 406 mezi Jičínem a Novou Pakou. Na této trase je možné využít spoje komerčních linek, zejména 169226169227, které jsou integrovány do IDS IREDO.