Informační místa

Dopravci zajišťující Veřejnou dopravu Královéhradeckého kraje provozují informační místa, ve kterých jsou poskytovány informační a doplňkové služby cestujícím. 

Informační místo poskytuje: 

 • potvrzování průkazu pro prokázání nároků na zvláštní jízdné,
 • předprodej vícedenních jízdních dokladů IREDO,
 • příjem stížností a připomínek k jízdním řádům,
 • vyřizování reklamací k provozu autobusových a vlakových spojů, 
 • informace o jízdních řádech, tarifu a smluvních přepravních podmínek IREDO, 
 • informace o změnách v organizaci dopravy, 
 • distribuce informačních a propagačních materiálů Královéhradeckého kraje,
 • řešení nálezů a ztrát apod.
Informační místo provozované autobusovým dopravcem dále poskytuje:
 • provoz kontaktního místa IREDO, na které se lze obracet v oblasti bezkontaktních čipových karet IREDO
  • zpracování žádosti na pořízení čipové karty IREDO,
  • vydávání čipových karet IREDO,
  • reklamační řízení,
  • dobíjení elektronických jízdních dokladů a elektronické peněženky,
  • předprodej vícedenních jízdenek IREDO.
Informační místo provozované železničním dopravcem dále poskytuje:
 • prodej jízdních dokladů tarifu IREDO, tarifu dopravce, integrovaných tarifů sousedních krajů a státního jednotného tarifu,
 • dobíjení elektronické peněženky na bezkontaktní čipové kartě IREDO,
 • zpracování návratků jízdních dokladů tarifu IREDO (pouze na kontaktních místech IREDO), tarifu dopravce, integrovaných tarifů sousedních krajů a státního jednotného tarifu (např. vrácení jízdného a nevyužité jízdní doklady, vrácení poměrné části nevyužitých vícedenních jízdenek), 
 • příjem formulářů se žádostí o bezkontaktní čipovou kartu IREDO (vyjma pokladny ve Dvoře Králové nad Labem).