IDS IREDO

IREDO (Integrovaná regionální doprava) Královéhradeckého a Pardubického kraje je dopravní systém, který cestujícím umožňuje na základě jednotných tarifních, smluvních a přepravních podmínek přepravit se na jeden jízdní doklad (resp. jízdenku) autobusy a vlaky na celém území Královéhradeckého a Pardubického kraje s místním přesahem do okolních krajů.

Tarif IREDO platí pro všechny smluvní dopravce Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří provozují veřejnou linkovou autobusovou a veřejnou drážní osobní dopravu.

Správcem integrovaného tarifu IREDO je společnost OREDO s.r.o. pro území Královéhradeckého a Pardubického kraje.