IDS IREDO

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje je provozována v IDS IREDO. IDS IREDO je dopravní systém s jednotnými jízdními doklady pro všechny smluvní dopravce Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří provozují veřejnou linkovou autobusovou a regionální drážní osobní dopravu.
 
IDS IREDO spojuje jednotlivé druhy dopravy za účelem sjednocení dopravně technologických, organizačně ekonomických, tarifních a provozních systémů dopravců s cílem zajišťovat účelnou, efektivní a kvalitní dopravní obslužnost zejména území Královéhradeckého a Pardubického kraje.