Veřejná doprava on-line

Autobusové a vlakové spoje provozované v rámci IDS IREDO lze zobrazit na webové aplikaci. Na mapovém podkladu je možné najít požadovaný spoj, jeho polohu a případné zpoždění. Webová aplikace také umožňuje hledání odjezdů z autobusových zastávek a vlakových stanic.