Vyhodnocení speciálních autobusových spojů na kulturní akce v Královéhradeckém kraji

Velice nás zajímá, jaký byl v letošním roce zájem o speciální nabídku autobusových a vlakových spojů ze strany cestujících. V našem článku bychom vás chtěli seznámit s vyhodnocením speciální nabídky autobusových spojů. Vyhodnocení speciální nabídky autobusových spojů na významné kulturní akce proběhlo na základě prodaných jízdních dokladů v odbavovacích zařízení, která jsou umístěna ve vozidlech.

Na základě vyhodnocení skutečného zájmu o nabízené spojení budeme pro další období připravovat opatření vedoucí např. ke zvýšení informovanosti o možnosti využít veřejnou dopravu na významné kulturní a společenské akce.

Pochod Přes tři hrady

Tradiční turistická akce, pochod Přes tři hrady, se konala v sobotu 7. května 2022. Pochod je organizován ze startovacích míst Sopotnice, Žampach a Potštejn.

Účastníci pochodu mohli využít kromě pravidelných autobusových a vlakových spojů také speciální posílení autobusové a železniční dopravy.

Nejvíce účastníků pochodu pravidelně přijíždí z Hradce Králové, Třebechovic pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Častolovic, Kostelce nad Orlicí a Doudleb nad Orlicí. Tito účastníci mohli využít pravidelné vlaky i speciální posilový vlak. Na nejvytíženějších vlacích byly nasazeny posílené soupravy o přibližné kapacitě 350 míst k sezení.

Autobusová doprava byla posílená 8 páry spojů na lince 250 v trase Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Potštejn – Sopotnice.

Dále uvedené údaje zahrnují pouze speciální spoje autobusové dopravy.

Ve směru z Rychnova nad Kněžnou využilo speciální autobusové spoje celkem 157 cestujících. Nejvíce cestujících jelo spojem s odjezdem v 9:05 z Rychnova nad Kněžnou, a to 76 cestujících, přičemž 80 % z těchto cestujících nastupovalo v Rychnově nad Kněžnou. Dalším více využitým spojem byl spoj s odjezdem v 8:05 z Rychnova nad Kněžnou, tímto spojem jelo 33 cestujících.

Ze Sopotnice směrem na Rychnov nad Kněžnou využilo speciální autobusové spoje celkem 132 cestujících. Nejvíce cestujících jelo spojem s odjezdem ve 14:30 ze Sopotnice, a to 35 cestujících. Následujícím spojem s odjezdem v 15:40 ze Sobotnice jelo 30 cestujících.

Celkem byly speciální autobusové spoje v obou směrech využity 289 cestujícími. Struktura složení zakoupených jízdenek v těchto spojích byla následující: 27 % děti a mládež 6-18 let, 12 % student 18-26 let, 49 % základní jízdné, 6 % osoba 65+, 1 % ZTP + ZTP/P a 5 % přeprava zdarma dítě 0-6 let.

Potštejnská pouť

Potštejnská pouť patří mezi největší a nejnavštěvovanější akce svého druhu na Rychnovsku. Pro návštěvníky byly připraveny zábavné atrakce a stánkový prodej nejen s pochutinami, ale i s drobnými předměty. K pouťové zábavě si návštěvníci mohli vystoupat i krásnou procházkou ke zřícenině hradu Potštejn.  

Potštejnská pouť probíhala od pátku 20. května do neděle 22.května 2022.

Autobusová doprava byla v sobotu i v neděli posílená 15 páry spojů na lince 203 v trase Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Záměl – Potštejn.

V sobotu speciálních autobusových spojů z Rychnova nad Kněžnou využilo celkem 330 cestujících a v neděli pouhých 72 cestujících. Celkem za víkend využilo speciální autobusové spoje ze směru z Rychnova nad Kněžnou 402 cestujících. Nejvíce lidí cestovalo v sobotu spojem s odjezdem v 13:05 z Rychnova nad Kněžnou, a to 41 cestujících. V neděli nejvíce lidí cestovalo spojem s odjezdem v 13:35 z Rychnova nad Kněžnou, a to 15 cestujících.

Z Potštejna směrem do Rychnova nad Kněžnou využilo speciálních autobusových spojů v sobotu 325 cestujících, v neděli pak pouhých 81 cestujících. Celkem za víkend využilo speciální spoje směrem do Rychnova nad Kněžnou 406 cestujících. Nejvíce lidí cestovalo v sobotu posledním spojem s odjezdem ve 22:25 z Potštejna, a to 64 cestujících. V neděli nejvíce lidí cestovalo spojem s odjezdem v 15:30 z Potštejna, a to 14 cestujících.

Celkem byly speciální autobusové spoje v obou směrech po oba dva dny využity 808 cestujícími. Struktura složení zakoupených jízdenek v těchto spojích byla následující: 36 % děti a mládež 6-18 let, 7 % student 18-26 let, 49 % základní jízdné, 5,5 % osoba 65+, 0,5 % ZTP + ZTP/P a 2 % přeprava zdarma dítě 0-6 let.

Oslavy bitvy na Chlumu

V sobotu 2. července 2022 se uskutečnila hlavní část vzpomínkových akcí v rámci 156. výročí rozhodující bitvy prusko-rakouské války.

Po celý den byl návštěvníkům zajištěn bohatý program, který se odehrávala v areálu Bojiště Chlum 1866. Program vrcholil v sobotu ve 14:00 bitevní scénou „Král Wilhelm I.: Cesta k vítězství“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866.

Na tuto událost byla posílená autobusová doprava na trase Hradec Králové – Chlum.

Na Chlum bylo vypraveno 12 autobusových spojů (z toho 10 speciálních  spojů + 2 běžné spoje), které celkem využilo 232 cestujících, z toho 206 cestujících ve speciálních spojích a 26 cestujících v běžných spojích. Nejvíce cestujících vyrazilo na Chlum spojem s odjezdem v 11:40 z Hradce Králové, a to celkem 78 cestujících.

Z Chlumu bylo vypraveno 11 autobusových spojů (z toho 10 speciálních spojů + 1 běžný spoj), které celkem využilo 193 cestujících, z toho 156 cestujících ve speciálních spojích a 37 cestujících v běžném spoji. Nejvíce cestujících jelo spojem s odjezdem v 15:15 z Chlumu, a to 64 cestujících.

Celkem byly spoje v obou směrech využity 425 cestujícími. Struktura složení zakoupených jízdenek na těchto spojích: 14 % děti a mládež 6-18 let, 6 % student 18-26 let, 63 % základní jízdné, 12 % osoba 65+ a 5 % ZTP + ZTP/P.

Jiráskův Hronov

Jiráskův Hronov je festival amatérského divadla s mezinárodní účastí. Celý týden patří divadelníkům, divadelním hrám a skvělé atmosféře, kterou návštěvníci zažijí nejen při představení, ale i v hronovských ulicích. Festival je mezidruhový, konají se tu inscenace činoherního, loutkového, pohybového či experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními se zde konají výstavy. V rámci festivalu probíhají vzdělávací semináře, workshopy či diskuzní kluby.

Jako každý rok, i letos jsme posilovali veřejnou dopravu na konání akce i zpět. Autobusová doprava byla posílena ve večerních hodinách po celou dobu trvání akce, od pátku 29. července 2021 do soboty 6. srpna 2021.

Na Jiráskův Hronov byly posílené autobusové linky v trasách  Hronov – Červený Kostelec, Hronov – Stárkov a  Broumov – Hronov – Náchod.

Na trase Hronov – Červený Kostelec byl denně po celý týden vypraven speciální autobusový spoj ve 24:00 z  z Hronova do Červeného Kostelce, navíc v sobotu byl vypraven spoj ve 22:35 z Hronova do Červeného Kostelce. Spoje na této trase přepravily celkem 248 cestujících. Z nichž nejvíce cestujících využilo spoj z Hronova v pátek 29.7.2022, a to 41 cestujících.

Na trase Hronov – Stárkov byl vypraven speciální autobusový spoj, který jel pouze v pátek a sobotu ve 23:30 z Hronova do Stárkova. Spoje na této trase přepravily celkem 51 cestujících. Z nichž nejvíce cestujících využilo spoj z Hronova v sobotu 6.8.2022, a to 16 cestujících.

Na trase Broumov – Hronov – Náchod byly vypraveny speciální autobusové spoje:

  • s odjezdem ve 21:40 z Náchoda do Hronova – spoj jel v sobotu a neděli
  • s odjezdem ve 23:10 z Náchoda do Hronova – spoj je v pracovní dny
  • s odjezdem ve 23:40 z Náchoda přes Hronov do Broumov – spoj jel denně
  • s odjezdem ve 22:00 z Hronova do Náchoda – spoj jel v sobotu
  • s odjezdem ve 22:30 z Broumova přes Hronov do Náchoda - spoj jel v sobotu a neděli
  • s odjezdem ve 22:52 z Police nad Metují přes Hronov do Náchoda – spoj jel v pracovní dny
  • s odjezdem v 00:00 z Hronova přes Hronov do Náchoda – spoj jel denně

Spoje na této trase přepravily celkem 965 cestujících. Z nichž nejvíce cestujících využilo spoj s odjezdem ve 23:40 z Náchoda přes Hronov do Broumova v sobotu 6.8.2022, a to 85 cestujících.

graf

Celkem byly speciální autobusové spoje využity 1 264 cestujícími. Struktura složení zakoupených jízdenek na těchto spojích: 46 % děti a mládež 6-18 let, 16 % student 18-26 let, 36 % základní jízdné, 1 % osoba 65+ a 1 % ZTP + ZTP/P.

Vinobraní Kuks

Tradiční slavnosti vína, letos již šestnácté, na Kuksu se uskutečnily v sobotu 10. září 2022. Brány romantického prostředí barokního areálu se návštěvníkům otevřely od 10 hodin, tradičně ve 13 hodin opět teklo víno po kaskádovitém schodišti jako za dob hraběte Šporka. Po celou dobu vinobraní nechyběl ani tradiční jarmark a doprovodný program.

Na akci Vinobraní Kuks byly zavedeny speciální autobusové linky v trase Broumov – Náchod – Česká Skalice – Kuks, Trutnov – Dvůr Králové – Kuks a Rychnov nad Kněžnou – Dobruška – Nové Město nad Metují – Kuks.

Na trase Broumov – Náchod – Česká skalice – Kuks byly vypraveny 3 páry spojů, které celkem přepravily 217 cestujících. Speciální autobusové spoje na Kuks využilo celkem 104 cestujících. Z nichž nejvíce cestujících využilo ranní spoj s odjezdem v 8:30 z Broumova, a to 72 cestujících. Nazpět směrem na Českou Skalici – Náchod – Broumov jelo speciálními autobusovými spoji celkem 113 cestujících. Z toho 84 lidí cestovalo posledním večerním spojem s odjezdem v 18:00 z Kuksu, z nichž více jak polovina cestujících mířila do Náchoda.

Na trase Trutnov – Dvůr Králové nad Labem– Kuks bylo vypraveno 7 párů spojů, které celkem přepravily 227 cestujících. Ze směru Trutnov – Dvůr Králové na Kuks cestovalo 111 návštěvníků, z nichž 49 cestujících jelo poledním spojem s odjezdem v 11:50 z Trutnova. Nazpět z Kuksu využilo speciální autobusové spoje 116 cestujících. Z toho 76 cestujících jelo podvečerním spojem s odjezdem v 17:40 z Kuksu, z nichž 88 % cestujících jelo do Trutnova.

Na trase Dobruška – Kuks byly vypraveny 3 páry spojů, z nich 1 pár spojů byl prodloužen z/do Rychnova nad Kněžnou. Speciální autobusové spoje přepravily celkem 89 cestujících. Na Kuks cestovalo 47 návštěvníků a z Kuksu 42 návštěvníků.

Nejvíce využitým speciálním autobusovým spojem ze všech vypravených byl spoj s odjezdem v 18:00 z Kuksu směrem na Náchod a Broumov (84 cestujících), hned po něm byl nejvíce využitý spoj s odjezdem v 17:40 z Kuksu směrem na Dvůr Králové nad Labem a Trutnov (76 cestujících) a na třetím místě ve využití byl speciální autobusový spoj s odjezdem v 8:30 z Broumova směrem Náchod a Kuks (72 cestujících).

Celkem byly speciální autobusové spoje využity 533 cestujícími. Struktura složení zakoupených jízdenek na speciálních spojích: 8 % děti a mládež 6-18 let, 6 % student 18-26 let, 76 % základní jízdné, 5 % osoba 65+, 2 % ZTP + ZTP/P a 3 % přeprava zdarma dítě 0-6 let.

Benefiční koncert Police Symphony Orchestra

Broumovské letiště ožilo ve dnech 16., 17. a 18. září 2022 nevšedním kulturním představením. Na originální scéně velkého šapitó v ryze autorském projektu vystoupilo 60 mladých muzikantů, 50 zpěváků sboru, akrobaté nového cirkusu a tanečníci. Premiérově zazněla autorská hudba orchestru a zážitek umocnil na míru sestavené choreografie.

Na koncert jsme vypravily speciální vlaky na trase Hradec Králové - Jaroměř - Česká Skalice - Náchod - Teplice nad Metují - Broumov (i zpět). Autobusová doprava byla posílená na lince 305, a to 1 párem spojů na trase Police nad Metují – Broumov, 2 páry spojů na Náchod – Broumov a 1 párem spojů Nové Město nad Metují – Broumov.  Přímo z nádraží v Broumově byly vedeny kyvadlové autobusy až k letišti (i zpět). Kyvadlová doprava z Broumova na letiště a zpět byla zajištěna v pátek i v sobotu v čase od 18:05 do 22:00, v neděli v čase od 16:05 do 20:10.

Speciální spoje autobusové dopravy

Na trase Nové Město nad Metují – Broumov byl vypraven spoj v pátek i v sobotu s odjezdem v 17:00 z Nového Města nad Metují, v neděli tento spoj jel v 15:00. V pátek spoj využilo 24 cestujících, v sobotu pouze 1 cestující a v neděli 9 cestujících. Nazpět do Nového Města nad Metují vyjížděl spoj v pátek i v sobotu ve 22:10 z Broumova, v neděli ve 20:10. Zpáteční spoj v pátek využilo 6 cestujících, v sobotu a v neděli 0 cestujících. Celkem spoje do Broumova a zpět využilo 40 cestujících.

Na trase Náchod – Broumov byly v pátek a v sobotu vypraveny 2 spoje, které odjížděly v 17:25 a 17:55 z Náchoda, v neděli byl vypraven jeden spoj z Náchoda s odjezdem v 15:55. Na trase z Náchoda cestovalo v pátek 41 cestujících, v sobotu 32 cestujících a v neděli 8 cestujících. Nazpět do Náchoda byly v pátek i v sobotu vypraveny dva spoje s odjezdem ve 22:10 z Broumova, v neděli spoj s odjezdem ve 20:10. Zpáteční spoje v pátek využili 4 cestující, v sobotu 3 cestující a v neděli 8 cestujících. Celkem spoje do Náchoda a zpět využilo 96 cestujících.

Na trase Police nad Metují – Broumov byl vypraven spoj v pátek i v sobotu s odjezdem v 18:00 z Police nad Metují, v neděli tento spoj jel v 16:00. V pátek spoj využilo 9 cestujících, v sobotu 5 cestujících a v neděli 4 cestující. Nazpět do Police nad Metují vyjížděl spoj v pátek i v sobotu ve 21:40 z Broumova, v neděli ve 19:40. Zpáteční spoj v pátek využilo 6 cestujících, v sobotu 37 cestujících a v neděli 0 cestujících. Celkem spoje do Broumova a zpět využilo 61 cestujících.

Celkem byly speciální spoje autobusové dopravy ve všech trasách po celý víkend využity 197 cestujícími. Struktura složení zakoupených jízdenek na speciálních spojích: 6 % děti a mládež 6-18 let, 3 % student 18-26 let, 83 % základní jízdné, 7 % osoba 65+ a 1 % přeprava zdarma dítě 0-6 let.

Kyvadlová doprava Broumov – letiště (a zpět)

V pátek i v sobotu bylo vypraveno 15 párů speciálních autobusových spojů formou kyvadlové dopravy z autobusového nádraží v Broumově na letiště, které byly v provozu v čase od 18:05 do 19:10. Celkem tyto spoje využilo v pátek 262 cestujících a v sobotu 150 cestujících. Nejvíce cestujících využilo kyvadlovou dopravu na letiště s odjezdem v 18:35, a to v pátek 75 cestujících a v sobotu 54 cestujících.

V neděli byla zajištěna kyvadlová doprava z Broumova na letiště 15 autobusovým spoji, které zajišťovaly odjezd návštěvníků koncertu od 16:05 do 17:10. Celkem tyto spoje využilo 172 cestujících. Nejvíce cestujících využilo spoj s odjezdem z Broumova v 16:25, a to 40 cestujících.

Zpět z letiště do Broumova bylo v rámci kyvadlové dopravy vypraveno 14 spojů v pátek i v sobotu, které byly v provozu v čase od 21:15 do 22:00. Speciální autobusové spoje z letiště využilo celkem 305 cestujících v pátek a 245 cestujících v sobotu. Nejvíce cestujících využilo v pátek kyvadlovou dopravu z letiště s odjezdem v 21:25, a to 85 cestujících. V sobotu nejvíce cestujících jelo kyvadlovou dopravou z letiště s odjezdem ve 21:20, a to 69 cestujících.

V neděli byla zajištěna kyvadlová doprava zpět z letiště do Broumova 14 speciálními autobusovými spoji, které zajišťovaly odjezd návštěvníků koncertu od 19:15 do 20:00. Celkem tyto spoje využilo 246 cestujících. Nejvíce cestujících využilo spoj s odjezdem z Broumova v 19:35, a to 75 cestujících.

Celkem byly spoje kyvadlové dopravy v obou směrech po celý víkend využity 1 380 cestujícími. Struktura složení zakoupených jízdenek na speciálních spojích: 6 % děti a mládež 6-18 let, 3 % student 18-26 let, 83 % základní jízdné, 7 % osoba 65+ a 1 % přeprava zdarma dítě 0-6 let.