Zábava a zajímavosti

Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji je veřejnou službou, financovanou z rozpočtu kraje, sloužící k zajišťování dopravní obslužnosti. Prostřednictvím této veřejné služby je uskutečňována dopravní obslužnost po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.
 
Zajištění provozu veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji stojí nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu je naší snahou podpořit využívání veřejné dopravy na území kraje prostřednictvím propagace této veřejné služby. Naším cílem je nejen zviditelnění a podpora nabízené služby, zvýšení zájmu a popularity, ale také informovanost cestujících o veřejné dopravě a doplňkových službách.