Vyhodnocení provozu cyklobusů v Královéhradeckém kraji za rok 2021

Využití cyklobusů, oproti roku 2020, bylo méně zdařilé. V roce 2021 cyklobusy přepravily celkem 6 360 jízdních kol (v roce 2020 bylo přepraveno 10 277 jízdních kol). Celkově se jedná o výrazný pokles počtu přepravených jízdních kol o více než 38 %.

Stejně jako v posledních letech, bylo nejvíce jízdních kol přepraveno v regionu Euroregion Glancesis (Orlické Hory), a to téměř 53 % přepravených jízdních kol z celkového počtu.

Zajímavým zjištěním bylo, že i přes výrazný pokles poptávky po přepravě jízdních kol, cyklobusy nezaznamenaly výrazné snížení počtu přepravených cestujících oproti předcházejícímu roku. V roce 2021 využilo cyklobusy celkem 75 883 cestujících, v předcházejícím roce 76 737 cestujících, což je pokles přibližně o pouhé 1 %. Cyklobusy tak byly využity poměrně zdařilým počtem cestujících, kteří však cestovali do oblastí bez jízdních kol.

Z celkového počtu cestujících bylo nejvíce výletníků přepraveno v Krkonoších, a to více jak 41 %.

Během loňské cyklobusové sezóny bylo nejvíce cestujících přepraveno na lince 990 (Harrachov – Vrchlabí - Pec p.Sněžkou,Malá Úpa), a to celkem 16 010 cestujících.

Rozsah cyklobusů byl v roce 2021 mírně navýšen, oproti předcházejícího roku, o cca 3,5 %. Cyklobusy najely v oblastech celkem 145 488 km. V roce 2021 byla celková finanční ztráta z provozu cyklobusů hrazená z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 4,7 mil. Kč (v roce 2020 ztráta cca 4,2 mil. Kč). Na úhradu ztráty se částečně podílely ve výši 350 tis. Kč dobrovolné svazky měst a obcí. 

Cílem Královéhradeckého kraje je pro následující období i však v návaznosti na finanční možnosti zachování a rozvíjení udržitelné nabídky spojů veřejné dopravy.  Po několika letech provozu můžeme konstatovat, že cyklobusy jsou pro cestující zajímavým produktem, který slouží ke zviditelnění veřejné dopravy a podporuje rozvoj jednotlivých regionů našeho kraje. I proto budeme před začátkem nadcházející sezóny věnovat zvýšenou pozornost propagaci cyklobusů v jednotlivých oblastech.