Dodatkové tabule na autobusových zastávkách

Dodatkové tabule se již na většině autobusových zastávkách nacházejí a budou postupně umisťovány i na zbylé autobusové zastávky.

Na dodatkové tabuli jsou uvedeny základní informace o zastávce, jako je název zastávky, číslo zóny IREDO do které je zastávka zařazena, číslo odjezdové hrany.

Dále však také dodatková tabule obsahuje QR kód, který přináší také dynamické informace. Načtením QR kódu pomocí mobilního telefonu lze zjistit nejbližší odjezdy autobusů z dané zastávky, polohu spoje a jeho případné zpoždění spoje.

V příloze naleznete grafický leták, který popisuje informace uvedené na dodatkové tabuli.