Integrace Mladoboleslavska do systému Pražské integrované dopravy

Dopravní řešení

Nejvýznamnější změnou je zavedení linky PID 412 v trase Praha,Černý most – Jičín. Tato linka pojede z Jičína zastávkově do Sobotky a dále jako rychlík do Mladé Boleslavi a Prahy. Linka je zapojena do uzlu ve 30. minutu v Jičíně, což umožní zajistit vazby z/do Mladé Boleslavi a Prahy z velké části přilehlého regionu. Linka bude v provozu v pracovní dny v intervalu 60 minut ve špičce a 120 – 180 minut mimo špičku. V neděli bude v provozu jeden pár spojů v celé trase a jeden pár spojů z Jičína do Mladé Boleslavi. Provoz na lince bude zajišťován kapacitními 15metrovými autobusy. Součástí linky je také doprava na všechny směny do Mladé Boleslavi, včetně návozu na noční směnu v neděli večer. Tato linka plně nahradí stávající linku 505 Mladá Boleslav – Sobotka – Jičín.
 
Obsluha obce Markvartice a jejích místních částí bude zajištěna linkou PID 725 v trase Mladá Boleslav – Dolní Bousov – Markvartice (– Sobotka). Tato linka nahradí stávající linky 260000, 260100 a  260360, čímž dojde ke zjednodušení linkového vedení v dané oblasti. Pro obce Markvartice a Zelenecká Lhota bude také zajištěno spojení na všechny směny do Mladé Boleslavi.
 
K dílčím úpravám dojde také na Libáňsku. Linka 723 Kopidlno – Libáň – Mladá Boleslav již nebude zajíždět do Lhotek. V některých časech, zejména v pracovní dny dopoledne a o víkendech, dojde na linkách 723 a 735 k větším úpravám časových poloh z důvodu zajištění návaznosti na vlaky v Kopidlně. Linka 260890 bude nahrazena linkou PID 724. Provoz linky 163220 Praha – Dobrovice – Kopidlno bude ukončen. Cestující z Libáně a Dětenic mohou využít spojení s přestupem v Mladé Boleslavi.

Tarifní řešení

Na mezikrajských linkách do Středočeského kraje bude po území Královéhradeckého kraje platit tarif IREDO a po území Středočeského kraje tarif PID. Hranice tarifu bude v tzv. hraniční zastávce, která bude zařazena do obou tarifů. Na lince PID 412 je touto zastávkou Sobotka,,nám., na linkách 723 a 735 Rokytňany,,Dolní Rokytňany, na lince PID 725 pak Dolní Bousov,,Vlčí Pole.
 
Například cestující, který nastoupí v Sobotce do autobusu linky PID 412 a pojede do Královéhradeckého kraje bude odbaven v tarifu IREDO, cestující do Středočeského kraje pojede na tarif PID. Cestující, kteří pojedou přes krajskou hranici budou odbaveni tzv. lomeným tarifem, který je součtem cen jednotlivých tarifů do/z hraniční zastávky.
 
Výjimku tvoří linky PID 714 a PID 724, na nichž bude v celé trase platit tarif PID i na území Královéhradeckého kraje z důvodu krátké trasy po území Královéhradeckého kraje.
 
V průběhu roku 2022 je plánována úprava tarifního řešení, která bude spočívat v zavedení překryvu tarifů jednotlivých integrovaných dopravních systémů v rámci logických dojezdů do blízkých větších měst v sousedním kraji, tzn. platnost tarifu PID až do Jičína, Libáně a Kopidlna a zároveň platnost tarifu IREDO až do Mladé Boleslavi. Toto rozšíření je aktuálně v přípravě a přesný termín jeho realizace závisí mj. na úpravě odbavovacích zařízení.