Mimořádná změna jízdních řádů od 19.4.2022

Na základě požadavku obce Stěžery dojde ke změně režimu obsluhy jednotlivých zastávek ve směru z Hradce Králové.

Spoje již nebudou obsluhovat zastávku Stěžery,na růžku. Naopak zastávku Stěžery (v točně) obslouží i pro nástup cestujících.

Ve směru do Hradce Králové zůstává stávající režim obsluhy beze změn.