Posílení přímého železničního spojení z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a Broumova

Nový koncept vlaků na trati Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou

Jednou z nejvýznamnějších změn projde doprava na trati 032 mezi městy Hradec Králové, Jaroměř, Česká Skalice, Červený Kostelec, Trutnov a Svoboda nad Úpou

Spěšné vlaky jedoucí z Hradce Králové do Trutnova budou nově každé dvě hodiny pokračovat až do stanice Svoboda nad Úpou, kde na ně navážou autobusové linky směřující do jednotlivých turistických středisek východních Krkonoš. Současně dojde ke zkrácení doby jízdy z krajského města do Svobody nad Úpou, a to o přibližně 15 minut.

Náhrada části osobních vlaků na trati Trutnov – Svoboda nad Úpou spěšnými vlaky vychází z výsledků dlouhodobých přepravních průzkumů. Osobní vlaky na této trati bohužel nejsou příliš využívány, neboť místní obsluhu lépe zajišťují autobusy s vícero zastávkami v jednotlivých sídlech. Pro zatraktivnění železniční dopravy v této oblasti tak bylo přistoupeno k preferenci spěšných vlaků, které umožní přímé a rychlejší spojení východních Krkonoš s Hradcem Králové bez dlouhého čekání v Trutnově.

Na rychlíky linky R10 (Praha – Hradec Králové – Trutnov) budou nadále navazovat osobní vlaky linky Trutnov – Svoboda nad Úpou, a to s přibližně 20minutovým přestupním časem v Trutnově. Zkrácení přestupního času bohužel v současné době není možné z technologických důvodů (jednokolejná trať a zastaralé zabezpečovací zařízení ve stanici Trutnov hlavní nádraží).

Vzhledem k rozšíření počtu přímých vlaků budou jízdní řády tratí 032 (Hradec Králové – Trutnov) a 045 (Trutnov – Svoboda nad Úpou) sloučeny do jedné tabulky s číslem 032.

Úpravy autobusových linek v oblasti východních Krkonoš

V návaznosti na úpravy příjezdů a odjezdů vlaků ve Svobodě nad Úpou dochází k úpravě linky 453 Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Janské Lázně – Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou – Malá Úpa. Tato linka bude navazovat od spěšných vlaků z Hradce Králové ve směru do Pece pod Sněžkou a opačně. Pro Janské Lázně budou od spěšných vlaků vypraveny nové přípojné spoje po lince 404 na zastávku Janské Lázně, kolonáda. Změny času odjezdů vlaků ze Svobody nad Úpou jsou důvodem pro změny časů odjezdu z obou stran linky 453 – ta nově odjíždí v sudou hodinu a 3. minutu z Vrchlabí a v sudou hodinu a 51. minutu z Pece pod Sněžkou. Tyto úpravy se netýkají ranních spojů, které zajišťují konkrétní dopravu do škol a zaměstnání.

Dílčí úpravy v polohách ranních spojů vyvolala změna jízdního řádu vlaků také na zastávkové lince 404 Pec pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou – Trutnov. Z důvodu nízké vytíženosti první spoj z Pece pod Sněžkou vyjede až o 25 minut později, aby lépe navazoval na začátek pracovních směn v Trutnově. Tento spoj bude od Horního Maršova po Trutnov uspíšen o cca 15 minut, aby odjížděl ze Svobody nad Úpou pár minut po 5. hodině v poloze dnešního vlakového spoje. Vlak naopak vyrazí na Trutnova Hradec Králové až v 5:25, tedy v původní poloze spoje z Horního Maršova do Trutnova.

Pro Černý Důl bude spojení do Trutnova zajištěno nejen s přestupem ve Svobodě nad Úpou na autobusy linek 404 nebo 410, ale v odpolední špičce budou nově zajištěny přestupy i v Čisté na Křižovatce se spoji linky 400 Trutnov – Vrchlabí.

Ve večerních hodinách (od 21:30) spojí Trutnov a Svobodou nad Úpou nově místo vlaků autobusy, které budou pro zkrácení docházkové vzdálenosti vedeny intravilánem obce Mladé Buky. Vybrané spoje pojedou přímo z Pece pod Sněžkou, respektive do Janských Lázní a Horního Maršova.

Na lince 410 z Hradce Králové nově spoje v 6:15 a 16:25 dojedou nejen do Trutnova, ale přímo až do Janských Lázní. O víkendech bude rozšířen provoz spoje v 8:30 z Hradce Králové na Pomezní Boudy na celoroční provoz, zpět se bude vracet v 15 hodin.

Mezi významnými turistickými centry, Pecí pod Sněžkou a Malou Úpou, budou nově vedeny dva páry celoročních celotýdenních spojů s odjezdy v 9:06 a 17:06 z Pece pod Sněžkou a v 10:21 a 16:21 z Malé Úpy. Tyto spoje jsou vedeny na lince 453 přímo z/do Vrchlabí přes Janské Lázně s návaznostmi na Špindlerův Mlýn, čímž dochází k propojení všech hlavních horských středisek na území Královéhradeckého kraje.

Nové přímé spojení s krajským městem pro Broumovsko a Náchodsko

Významná změna se dotkne též železničního spojení Broumovského výběžku, Náchodska a Hradce Králové.

V současné době je přímé železniční spojení Broumovska a Náchodska s Hradcem Králové zajišťováno pouze spěšným vlakem „Dobrošov“, jehož časová poloha je přizpůsobena požadavkům školní dojížďky.

Se zahájením platnosti nového jízdního řádu budou cestující moci využívat přímé spojení v uvedené relaci po dobu celého dne, a to ve dvouhodinovém intervalu. Technologicky budou tyto přímé vlaky zajišťovány formou spojování a dělení souprav v železniční stanici Starkoč.

Jak bude spojování a dělení vlaků probíhat?
  • Při cestě z Broumova, Teplic nad Metují, Hronova, Náchoda či mezilehlých stanic a zastávek cestující nastoupí do vlaku, který dojede do Starkoče, zde však není nutno přestupovat. Souprava broumovského vlaku vyčká na příjezd vlaku ze Svobody nad Úpou a dojde k jejich spojení. Obě soupravy dále společně pokračují do České Skalice, Jaroměře a Hradce Králové.
  • Při cestě z Hradce Králové je důležité nastoupit do správné části soupravy. Přední dva vozy jsou určeny pro cestující do Červeného Kostelce, Trutnova a Svobody nad Úpou. Naopak zadní dva vozy slouží pro cestující do Náchoda, Hronova, Teplic nad Metují či Broumova. Ve Starkoči se vlak rozdělí na dvě části, dále již každá pokračuje samostatně. Pokud cestující omylem nastoupí do nesprávné části vlaku, vlakový personál jej na to upozorní a ve Starkoči bude možné přestoupit již do správného vozu.

Přímé vlaky z Broumovska a Náchodska do Hradce Králové

 
 
1)
 
 
 
 
 
2)
Broumov
5:03
5:37
7:02
9:02
11:02
13:02
15:02
17:02
Meziměstí
5:21
5:55
7:19
9:19
11:19
13:19
15:19
17:19
Teplice nad Metují
5:31
6:04
7:31
9:31
11:31
13:31
15:31
17:31
Hronov
5:50
6:22
7:49
9:49
11:49
13:49
15:49
17:49
Náchod
6:03
6:37
8:03
10:03
12:03
14:03
16:03
18:03
Hradec Králové
6:57
7:26
8:57
10:57
12:57
14:57
16:57
18:57

1) pouze v pracovní dny (přímý vlak „Dobrošov“, ve stanici Starkoč neprobíhá spojování souprav)
2) pouze v sobotu, neděli a svátek (spojení je zajištěno i v pracovní dny, je však nutné přestoupit ve Starkoči)

Přímé vlaky z Hradce Králové na Náchodsko a Broumovsko

 
 
 
 
1)
 
 
 
Hradec Králové
9:04
11:04
13:04
14:31
15:04
17:04
19:04
Náchod
9:56
11:56
13:56
15:18
15:56
17:56
19:56
Hronov
10:09
12:09
14:09
15:35
16:09
18:09
20:09
Teplice nad Metují
10:28
12:28
14:28
15:55
16:28
18:28
20:28
Meziměstí
10:38
12:38
14:38
16:08
16:38
18:38
20:38
Broumov
10:56
12:56
14:56
16:29
16:56
18:56
20:56

1) pouze v pracovní dny (přímý vlak „Dobrošov“, ve stanici Starkoč neprobíhá dělení souprav)

Návrat nízkopodlažních souprav na trať Starkoč - Broumov

V souvislosti se zavedením přímých vlaků z Broumovska do Hradce Králové dojde i k úpravě řazení spěšných vlaků na trati Starkoč – Broumov.

Tyto vlaky budou nově zajišťovány dvěma typy souprav:

  • Vlaky, které ve Starkoči tvoří přípoj na rychlíkovou linku R10, budou nově zajišťovány nízkopodlažními motorovými jednotkami RegioNova. Tyto soupravy, které cestující na broumovské trati již z dřívějška znají, díky nízkopodlažnímu nástupu ulehčí přepravu všech skupin cestujících, pro které je nástup do klasické soupravy komplikovaný. Železniční doprava se tak stane přístupnější nejen pro cestující na vozíku a rodiče s dětskými kočárky, ale též osoby s pohybovými obtížemi (např. seniory).
  • Naopak vlaky, které nově pojedou bez přestupu až do Hradce Králové, budou nadále zajišťovány soupravami složenými z motorového vozu řady 854 a řídicího vozu řady 954. Pro nástup do těchto souprav je nutné zdolat několik schodů, avšak v porovnání s RegioNovami nabízejí vyšší cestovní komfort (nižší intenzita hluku v interiéru, pohodlnější sedadla, lepší jízdní vlastnosti, pro náročnější cestující též oddíl 1. třídy).

Cestující si tak budou moci vybrat typ soupravy, který jim více vyhovuje. Motorové jednotky RegioNova lze v jízdním řádu jednoduše poznat tak, že jsou označeny pouze symbolem „cestující na vozíku“ a „jízdní kolo“.

obrazek ke kolejovým vozům na Broumovsko

Věříme, že s představenými změnami jízdních řádů budete spokojeni. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, případně též na e-mailové adrese doprava@kr-kralovehradecky.cz.