Tisková konference k představení autobusové dopravy od 7.3.2021

Koncem roku 2019 se podařilo dokončit významnou soutěž na výběr autobusových dopravců v Královéhradeckém kraji. Pro náš kraj to byl velmi důležitý tendr, a to nejen kvůli tomu, že se jedná o doposud největší veřejnou zakázku v celkové hodnotě 7,7 miliardy korun, ale také proto, že smlouvy s dopravci kraj uzavřel na dlouhých 10 let.
 
Začátkem ledna 2020 jsme zdárně podepsali smlouvy s autobusovými dopravci. Celý rok jsme se intenzivně připravovali na rozjezd autobusové dopravy. Společně s dopravci, společností OREDO, dodavateli a jinými specialisty jsme věnovali spoustu úsilí, píle, nápaditosti, ale i hravosti ke zdárnému splnění všech požadavků dle nových smluv.
 
A jaký je výsledek veškeré přípravy? Měsíční provoz hodnotíme takto:
  • Objednané spoje i přes pandemii COVID 19 ze strany dopravců v pořádku zajištěny.
  • Provoz byl zajištěn bez zásadních zpoždění a ujetí přípojů.
  • Obdrželi jsme pozitivní reakce cestujících na nové autobusy, rozšíření možnosti nákup jízdních dokladů a zlepšení kvality poskytovaných služeb.
  • Průběžně jsme prováděli kontroly v reálném provozu.
  • Společně s dopravci jsme odstraňovali drobné technické problémy (např. viditelnost spojů v dispečinku, zobrazování informací na vnitřních a vnějších elektronických panelech, odbavení bankovní kartou, aj.).
Celkově tedy zahájení nového smluvního zajištění a reálný provoz přes dílčí nedostatky hodnotíme pozitivně. 
 
Součástí tiskové konference byla i prohlídka nových autobusů dopravců a nadstandardně i možnost otestovat se v COVID TEST autobusu od společnosti BusLine.
Velice děkujeme všem, kteří se podíleli společně s námi na samotné přípravě nového smluvního plnění a na jeho uvedením do reálného provozu. Děkujeme také dopravcům a řidičům za zajištění autobusové dopravy v našem kraji. A v neposlední řadě děkujeme cestující, kteří námi poskytovanou službu využívají.