V Královéhradeckém kraji vyjede více jak 200 nových autobusů

Zcela jistě většina z Vás ví, že se koncem roku 2019 podařilo ukončit významnou soutěž na autobusové dopravce v Královéhradeckém kraji. Pro náš kraj – významný tendr – a nejen díky tomu, že se jedná o zakázku v celkové hodnotě za 7,7 miliard korun, ale také proto, že smlouvy s dopravci jsou uzavřeny na dlouhých 10 let.

Pro Vás cestující – významný tendr – jelikož přinese spoustu pozitivních změn v autobusové dopravě v našem kraji, které zajistí nejen vyšší cestovní komfort do práce, do škol a za zábavou, ale i zlepšení poskytovaných služeb a vyšší informovanost o dopravním systému, který zde již dlouho společně s Vámi budujeme.

Začátkem ledna 2020 jsme zdárně podepsali smlouvy s 5 dopravci. Autobusová doprava v kraji bude zajišťována společnostmi CDS Náchod, P-transport, BusLine KHK, Konsorcium Transdev Morava a Audis Bus, ve výjimečných případech prostřednictvím subdodavatelů.

V technických a provozních standardech jsme požadovali určité podmínky, které musí každý autobus splňovat. Naším cílem bylo hlavně zajistit vyšší komfort pro vás, tak aby se vám pohodlněji cestovalo za prací, do školy, ale i za kulturou a výlety po našem kraji. Důležité pro nás bylo stanovit podmínky tak, aby vozidla byla svým technickým stavem, stářím a vybavením na vyšší úrovni než doposud.

V zadávacích podmínkách jsme proto stanovili, že průměrné stáří autobusů zajišťující dopravní obslužnost dle nových smluv nesmí být v žádném kalendářním měsíci vyšší než 6 let, zároveň však žádné vozidlo nesmí být starší 12 let (mimo vozidel provozní zálohy).

Dále jsme pro starší cestující, pro maminky s dětmi, ale i další cestující chtěli postupně odstraňovat bariéru při cestování v podobě zvýšeného vstupu do vozidel. Stejně jako pro cestující s omezenou schopností pohybu, tak i pro naše spoluobčany s omezenou schopností orientace jsme požadovali zlepšení odpovídající 21. století. Dopravce tak dle našich požadavků musí od začátku plnění smlouvy zajistit minimálně 40 % nízkopodlažních vozidel, po roce plnění minimálně 50 % nízkopodlažních vozidel a po 4 letech plnění smlouvy minimálně 80 % nízkopodlažních vozidel.

Při kontrolních dnech jsme se dozvěděli, že ke splnění těchto podmínek budou dopravci zajišťovat autobusovou dopravu stávajícími autobusy, ale i novými autobusy.

Příjemným překvapením, které bude zcela jistě pozitivně vnímáno cestujícími, je skutečnost, že od začátku plnění smlouvy dopravci nasadí do provozu mnohem větší % nízkopodlažních vozidel, než bylo z naší strany požadováno. Garantované bezbariérové spoje tak velmi často najdete vyznačeny v jízdních řádech pomocí symbolu vozíčkáře.

Všechny autobusy zajišťující autobusovou dopravu podle nových smluv budou na zadním okně polepeny jednotným vizuálním označením – logotypem Veřejná doprava Královéhradeckého kraje společně s heslem „Propojíme vaše cesty“. Logotyp jsme umístili také do přední části vozidla. Zcela jistě, tak rozpoznáte na první pohled, jaký autobus zajišťuje dopravní obslužnost pro nás pod hlavičkou Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje.

 

Dopravce P-transport

Dopravce P-transport má vozový park pro část oblasti Broumovsko tvořen 15 autobusy, z nichž 7 autobusů jsou nově pořízená - 3 autobusy IVECO Crossway 12 m, 2 autobusy IVECO Crossway LE 12 m, autobus IVECO Crossway LE 10,5 m a minibus IVECO Rošero. Ani zbylá vozidla z vozového parku dopravce nejsou nikterak letitá, ale dokonce zde nalezneme další 3 vozidla pouze 1 rok stará, které dopravce pořídil na počátku roku 2020.

Dopravce CDS Náchod

Dopravce CDS Náchod v minulých letech vzorně svůj park obnovoval, a tak není překvapením, že má ve vozovém parku mnoho vozidel stará 1 až 5 let. Pro část oblasti Broumovsko dopravce připravil celkem 21 autobusů, z nichž 3 autobusy jsou nově pořízeny. Dopravce zajistil do této oblasti konkrétně nové autobusy SETRA, IVECO Crossway 12 m a minibus IVECO Rošero.

Zároveň však dopravce CDS Náchod zajišťuje obslužnost dle nových smluv v oblasti Náchodsko, kde je vozový park tvořen 41 autobusy. Pro tuto oblast dopravce pro doplnění stávajícího vozového parku pořídil 18 nových autobusů, a to 2 autobusy SETRA, 3 autobusy IVECO Crossway 12 m, 5 autobusů IVECO Crossway LE 12 m, 3 autobusy SOR 10,5 m, autobus SOR 9,5 m a 4 minibusy IVECO Rošero.

Konsorcium Transdev Morava a AUDIS Bus 

Konsorcium Transdev Morava a AUDIS Bus bude zajišťovat autobusovou dopravu v oblastech Novoměstsko, Rychnovsko a Trutnovsko. Dopravce v oblastech vybavil celý vozový park nově pořízenými autobusy. Můžete se tak těšit nově na 13 minibusů Dekstra, 10 autobusů SOR 9,5 m, 32 autobusů SOR 10,5 m, 35 autobusů SOR 12,3 m, 21 autobusů IVECO Crossway LE 12 m a 3 autobusy IVECO Crossway LE 14 m. Část z těchto autobusů bude zajišťovat subdodavatel, který vyjede se 7 novými autobusy.

Dopravce BusLine

Dopravce BusLine KHK bude zajišťovat plnění smlouvy v oblastech Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko. Ve vozovém parku na Královédvorsku a Jičínsku naleznete jen a jen nově pořízené autobusy, do oblasti v oblasti Hradecko vyjedou nejen vozidla nová, ale i stávající autobusy. Dopravce k zajištění objednaných dopravních výkonů pořídil do oblastí celkem 8 nových minibusů Dekstra, 2 autobusy IVECO Crossway LE 14,5 m, 25 autobusů SOR 12, 16 autobusů SOR 10,5 a 8 autobusů SOR 9,5 m. Navíc se v této oblasti ve službě pro BusLine KHK objeví další nová vozidla, která budou provozovat subdodavatelé, konkrétně se jedná o 3 nové autobusy IVECO Crossway 12 m, 3 autobusy IVECO Crossway 10,8 m, autobus ISUZU a 2 autobusy SETRA.  V oblasti Hradecka bude nový vozový park doplněn z velkého portfolia dopravce 6 až 7 let starými vozidly, které v našem kraji hodlá dopravce po dobu 5 až 6 let využít.

 

Vybavení autobusů

Všechny zmiňované autobusy musí být vybaveny vnějším elektronickým informačním panelem, který bude umístěn vepředu a na boku autobusu. Přední a boční elektronický informační panel musí zobrazovat číslo linky IREDO, cílovou zastávku a nácestné zastávky spoje. Zadní elektronický panel bude zobrazovat číslo linky IREDO.

Do autobusů jsme požadovali také nové odbavovací zařízení, u kterého se můžete těšit na více možností  odbavení jízdních dokladů, jako platba platební kartou nebo odbavení papírové přestupní jízdenky přes QR kód. 

Myslíme si, že ke zlepšení Vaší cestovní pohody by Vás mohlo také nově oslovit připojení k internetu přes WIFI nebo USB porty. Všechny autobusy, ať už stávající nebo nové, musí poskytovat během své cesty WIFI zdarma. Všechny nově pořízené autobusy musí být navíc vybaveny minimálně 6 USB porty. Víme, že pro Vaše bezstarostné využívání mobilních telefonů není energie nikdy dostatek a proto budou USB porty připraveny pro Vás, abyste si během cesty mohli svá elektronická zařízení dobít.

Autobusy jsme nechali vybavit vnitřním elektronickým informačním panelem – LCD monitorem. Ten Vám během cesty bude zobrazovat nejen trasu Vašeho spoje, nácestné zastávky, případné zpoždění autobusu, ale také přestupy na další návazné spoje. Mezi dopravními informacemi můžete také shlédnout zajímavosti vztahující se k veřejné dopravě v kraji a doplňkovým službám.

Dále jsme požadovali do autobusů umístění informačních vitrín a schránek na letáky, které jsou určeny pro tištěné propagační a informační materiály. Díky tomu Vám žádné novinky ve veřejné dopravě v kraji neuniknou.

Během jízdy autobusu budou nově hlášeny zastávky na trase spoje, případné provozní informace k danému spoji.  Nemusíte tak během cesty vyhlížet z okénka a sledovat, zda jste již v cíli. Pro cestující, kteří si rádi v brzkých ranních a večerních spojích pospávají, bude akustické hlášení ztišeno.