Vyhodnocení provozu turistických autobusů s přepravou kol v roce 2022

Linkové vedení turistických autobusů s přepravou kol
turistické autobusy s přepravou kol

Celkově bylo objednáno Královéhradeckým krajem více než 3 900 turistických spojů s přepravou kol, které najely 149 735 km.

V roce 2022 bylo přepraveno 5 639 kol, což v porovnání s předchozími lety znamenalo potvrzení trendu klesajícího zájmu o přepravu kol. V roce 2019 bylo přepraveno 10 312 kol, v roce 2020 se jednalo o 10 277 kol a v roce 2021 se přepravilo 6 360 kol.

Stejně jako v posledních letech, bylo nejvíce kol přepraveno v Orlických horách, a to téměř 58 % přepravených kol z celkového počtu. Nejméně kol bylo přepraveno v Českém ráji, a to méně jak 2 % z celkového počtu přepravených kol.

Počet přepravených cestujících byl okolo 73 000 cestujících, což je srovnatelné s roky 2020 a 2021.

Finanční ztráta hrazená z rozpočtu Královéhradeckého kraje související s provozem turistických autobusů s přepravou kol byla v roce 2022 ve výši cca 5,31 mil. Kč. (v roce 2021 činila ztráta cca 4,72 mil. Kč).

Souhrnné vyhodnocení provozu turistických autobusů s přepravou kol v roce 2022

souhrnna tabulka

Podrobnější informace o využití vybraných turistických autobusů s přepravou kol pro jednotlivé oblasti uvádíme v následující části.

Oblast Krkonoše

Z celkového počtu přepravených cestujících bylo nejvíce výletníků přepraveno v Krkonoších, a to 39 % cestujících. Turistickými místy, kam cestující rádi vyjeli turistickými autobusy s přepravou kol jsou Pomezní Boudy a Špindlerova bouda. V oblasti Krkonoše tvořil podíl přepravených kol 24 % z celkové počtu přepravených kol.

Linka 990 Krkobus provozována na trase Harrachov – Vrchlabí – Pec pod Sněžkou – Malá Úpa, Pomezní Boudy byla mezi cestujícími v oblasti Krkonoš nejvíce oblíbená. Např. jedním z nejvíce využívaných byl spoj 670990/1 s odjezdem v 7:40 z Harrachova, který přijížděl na Pomezní Boudy těsně před 11 hodinou, a který byl provozován v pracovních dnech od začátku letních prázdnin do konce září. Víkendový spoj 670990/101 s odjezdem v 7:40 z Harrachova byl provozován po celou dobu sezóny, tj. od konce května do konce září.

Nejvíce využívaný spoj Krkobusu (670990/1) přepravil průměrně 50 cestujících/den provozu v červenci a průměrně 54 cestujících/den provozu v srpnu.

Dalším vytíženou linkou na Pomezní Boudy byla také linka 495 na trase Hradec Králové – Dvůr Králové nad Labem – Trutnov – Pec pod Sněžkou – Malá Úpa. Víkendový ranní spoj 642495/101, který byl v provozu po celou dobu sezóny, tj. od závěru května do konce září, vyjížděl v 8 hodin z Hradce Králové a na Pomezní Boudy dorazil chvíli po 10 hodině. Spoj 642495/1 s odjezdem v 9:05 z Trutnova na Pomezní Boudy byl v provozu v pracovních dnech pouze přes letní prázdniny do konce září. Tento spoj přepravil v průměru 70-71 cestujících/den provozu během července a srpna.

Oblíbenou byla také linka 491 na trase Hradec Králové – Dvůr Králové nad Labem – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn. Ranní spoje  přijížděly na Špindlerovu boudu před půl 11, a to jak v pracovních dnech (692491/2, 691491/18), tak i o víkendu (692491/102). Nejvíce využívaným spojem byl spoj 692491/102, který přepravil v červnu průměrně 72 cestujících/den provozu.

V oblasti Krkonoš bylo v turistických autobusech přepraveno celkem 1 352 kol. Nejvíce kol bylo přepravováno na lince 491 Hradec Králové – Dvůr Králové nad Labem – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn.

Významný počet kol byl přepraven na lince 495 Hradec Králové – Trutnov – Pec pod Sněžkou – Malá Úpa zejména v průběhu června a července.

vyhodnocení_Krkonoše_RGB

Oblast Orlické hory

Další turisticky oblíbenou oblastí byly Orlické hory, a to s podílem téměř 24 % cestujících z celkového počtu přepravených cestujících. Většina linek přivezla turisty až na Šerlich. Podíl přepravených kol v této oblasti byl téměř 59 % z celkové počtu přepravených kol.

Mezi cestujícími byly oblíbené ranní spoje na lince 395 Náchod – Olešnice v Orlických horách – Deštné v Orlických horách. Např. se jednalo o spoje 662395/202 a 662395/102 s odjezdem v 8:05 z Náchoda, které přivážely turisty na Šerlich před 10 hodinou. Spoj 662395/202 byl provozován pouze o letních prázdninách v pracovních dnech, zatímco víkendový spoj 662395/102 byl v provozu po celou dobu sezóny, tj. od konce května do konce září. V průběhu letních prázdnin bylo ranními spoji přepraveno v průměru 18–28 cestující/den provozu.

V oblasti Orlických hor se těší velkému zájmu horský vrchol Šerlich. Vzhledem k vysoké atraktivitě tohoto turistického cíle je vedeno na Šerlich více linek z různých směrů, které jsou kromě Královéhradeckého kraje také vypraveny i z Pardubického kraje.

Spoj 661296/102 linky 296 vyjížděl z Holic s odjezdem v 7:35 a byl veden přes Vamberk, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnici v Orlických horách, Orlické Záhoří s příjezdem na Šerlich v 10:10. Spoj 611193/102 linky 193 jel v 7:45 z Hradce Králové přes Třebechovice nad Orlicí, Opočno a Dobrušku s příjezdem na Šerlich v 9:35. Spoj 621717/1 linky 717 byl veden z Chrudimi s odjezdem v 7:15 přes Pardubice, Třebechovice pod Orebem, Opočno, Dobrušku na Šerlich s příjezdem před 10 hodinou. Spoj 701947/3 linky 947 s odjezdem v 7:00 z Lanškrouna byl veden přes Českou Třebovou, Letohrad, Choceň, Žamberk, Bartošovice v Orlických horách do Deštného v Orlických horách a na Šerlich  přijížděl v 10 hodin. Spoje 701947/3 a 701947/3 byly v provozu od června do září, zatímco spoje 611193/102 a 661296/102 byly v provozu po celou dobu sezóny, tj. od konce května do konce září.

Využití vybraných ranních víkendový spojů na Šerlich se pohybovalo v průměru mezi 5 až 27 cestujícími/den provozu a je přehledně uvedeno níže v grafické podobě.

V oblasti Orlických hor bylo nejvíce přepravovaných kol, to celkem 3 321 kol. Nejvyššího využití z pohledu přepravy kol bylo dosaženo níže na vybraných spojích jedoucích ve směru do Deštného v Orlických horách. Nejvíce využíván byl spoj 661295/102 na lince 295 Častolovice – Vamberk – Rychnov nad Kněžnou – Solnice – Deštné v Orlických horách. V červnu tento spoj přepravil v průměru 13 kol/den provozu a v září průměrně 14 kol/den provozu.

vyhodnocení_Orlické hory_RGB

Oblast Český ráj

Další oblastí, ve které byly provozovány turistické autobusy s přepravou kol, byl Český ráj. Spoje provozované v této oblasti měly podíl 20 % cestujících z celkové počtu přepravených cestujících. Počet přepravených kol v oblasti Českého ráje byl nejnižší a tvořil pouze necelá 2 % z celkového počtu přepravených jízdních kol.

Oblíbenou linkou v Českém ráji byla linka 391, vedena v trase Turnov – Hrubá Skála – Újezd pod Troskami – Libuň – Holín – Jičín.

Víkendové dopolední spoje 670391/101 a 671391/103 této linky zajišťovaly přepravu cestujících mezi Turnovem a Jičínem s cílem obsloužení atraktivních oblastí Českého ráje. Spoje 670391/105 a 671391/107 byly provozovány v odpoledních hodinách. Všechny spoje byly v provozu po celou sezónu, tj. od konce května do konce září.

Víkendové spoje 671391/102 a 670391/104 linky 391 jely směrem z Jičína do Turnova v dopoledních hodinách a spoj 671391/106 v odpoledních hodinách. Všechny spoje byly v provozu po celou sezónu, tj. od konce května do konce září.

Vybrané spoje linky 391 byly v provozu pouze v pracovní den přes letní prázdniny. Spoje 670391/1 a 671391/3 přepravovaly cestující mezi Turnovem a Jičínem v dopoledních hodinách a v odpoledních hodinách na této trase byl provozován spoj 670931/5. Opačným směrem jely v dopoledních hodinách spoje 671391/2 a 670391/4, v odpoledních hodinách spoj 671391/6.

Nejvíce využívaným spojem byl spoj 671391/2, který přepravil v srpnu průměrně 41 cestujících/den provozu. Dalším nejvíce využívaným spojem byl spoj 670391/1, který přepravil v srpnu průměrně 39 cestujících/den provozu.

vyhodnocení_Český ráj_RGB

Oblast Kladské pomezí

Turistické autobusy s přepravou jízdních kol v oblasti Kladské pomezí přepravily téměř 17 % cestujících z celkového počtu přepravených cestujících a podíl přepravených kol byl 15 % z celkového počtu přepravených kol.

Vyhodnocení využití turistických autobusů s přepravou kol přineslo pozitivní výsledek v této oblasti. V loňském roce došlo ke změně linkového vedení, které mělo za cíl zrychlení spojení z Náchodska na Pomezní Boudy. Nově jela linka 394 přímo z Náchoda přes Hronov, Červený Kostelec, Úpici a Trutnov na Pomezní Boudy, nikoliv oklikou přes Adršpach. Konkrétně se jednalo o ranní spoje 642394/1 a 642394/101 s odjezdem z Náchoda v 8:20 na Pomezní Boudy. Spoj 642394/1 byl provozován v pracovních dnech pouze přes letní prázdniny a využilo ho průměrně 54–57 cestujících/den provozu. Víkendový spoj 642394/101 byl v provozu po celou dobu sezóny, tj. od konce května do konce září.

Během provozu bylo na vybraných spojích linky 394 přepravováno v průměru 5–8 kol/den provozu.

 

vyhodnocení_Kladské pomezí_RGB