Broumovsko

Muzeum Broumovska

Muzeum Broumovska se nachází v atraktivním místě Benediktínského kláštera v Broumově.

V rámci stálé expozice muzeum prezentuje soubor uměleckých předmětů gotiky, renesance a baroka, ukázky zbraní, betlémů, střeleckých terčů, broumovského kroje, lidové a měšťanské kultury 19. století. Muzeum se pochopitelně zaměřuje na kulturní historii zdejšího kláštera, města a vesnic bývalého benediktinského klášterního panství. To vše v šesti sálech bývalé reprezentační části prelatury s freskovou výzdobou, část expozice je umístěna i v monumentálním „Kamenném sále“.

Návštěvu muzea můžete spojit i s prohlídkou kláštera a klášterní zahrady.

Benediktinský klášter je jednou z nejvýznačnějších barokních památek Královéhradeckého kraje a také dominantou města Broumova. Historie kláštera sahá do začátku 13. století. Největší rozkvět zaznamenal klášter po roce 1620 v období tzv. katolické reformace, kdy byl klášter přestavěn do barokního stylu. Dnešní podoba broumovského kláštera ve vrcholně barokním stylu je dílem K. I. Dientzenhofera. V rámci prohlídky mimo jiné navštívíte unikátní klášterní knihovnu se 17 000 svazky knih, kostel sv. Vojtěcha s bohatou výzdobou a klášterní refektář, kde je vystavena vzácná kopie tzv. Turínského plátna. V rozsáhlých sklepeních broumovského kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. Součástí kláštera je i klášterní zahrada, ve které naleznete Galerii Dům.

Během návštěvy Broumova doporučujeme navštívit hřbitovní kostel Panny Marie, který je nejstarší dochovanou památkou lidové dřevěné sakrální architektury v České republice a jednou z nejstarších staveb tohoto typu ve střední Evropě. V interiéru zaslouží pozornost strop zdobený šablonovou výmalbou pravděpodobně z roku 1450 s rostlinnými, loveckými a heraldickými motivy a s texty psanými gotickou frakturou.

Spojení veřejnou dopravou

  • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu na trase Hradec Králové – Nové Město nad Metují – Náchod – Hronov – Police nad Metují – Broumov.
  • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Náchod, nebo ze směru Hradec Králové s přestupem ve Starkoči.
  • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Trutnov s přestupem ve Starkoči nebo v Teplicích nad Metují.

 Autobusová zastávka: Broumov,,žel.st. (přibližně 1 km od muzea Broumovska)

 Železniční stanice: Broumov (přibližně 1 km od muzea Broumovska)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Muzea v Polici nad Metují

Muzeum papírových modelů

Muzeum je jediným stálým vystavovatelem papírových modelů v České republice a představuje vývoj papírového modelářství od nejstarších známých papírových vystřihovánek, přes nejstarší modely, až po současné trendy a variace. Vystavuje díla autorů a modelářů nejen z České republiky, ale i z Polska a Slovenska.

Návštěvníci zde mohou zhlédnout velké množství expozic věnovaným architektuře, lodím a letadlům, kolové, vojenské, ale i kosmické technice.

Muzeum stavebnice Merkur

Merkur je názvem vláčků a kovové stavebnice, která vznikla počátkem minulého století v Polici nad Metují. Tradice Merkuru sahá až do roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu Inventor. O pět let později přešel výrobce na nový systém stavebnice, který se v nezměněné podobě zachoval do dnes.

Muzeum Merkur se věnuje celé této historii. Může se také pyšnit největší stavbou postavenou z Merkuru a zapsanou do Guinnessovy knihy rekordů, jde o „Ocelové město“, jehož stavba je inspirována příběhy stejnojmenného románu Julese Verna.

Muzeum města Police nad Metují

Muzeum je umístěno v prvním patře benediktinského kláštera, v místnostech původně určených pro pobyt opata. Součástí prohlídky je unikátní soukromá opatova kaple s původní secesní výzdobou a oltářem. Předsálí kaple je vybaveno nepůvodním, pseudohistorickým nábytkem z konce 19. století. Hlavní obytná místnost je zařízena jako měšťanský pokoj z 19. století, s ukázkami nábytku, obrazů, skla a porcelánu. V ostatních místnostech jsou vystaveny historické předměty dokumentující řemesla, obchod a činnost spolků v Policí nad Metují.

Doplňující výstava připomíná kolonizaci Policka a dějiny města.

Spojení veřejnou dopravou

  • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu na trase Hradec Králové – Nové Město nad Metují – Náchod – Hronov – Police nad Metují – Broumov.
  • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Teplice nad Metují.

 Autobusová zastávka: Police n.Met.,,aut.st. (přibližně 250 m od muzea stavebnice Merkur)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Muzeum horolezectví v Adršpachu

V barokním zámku Adršpach se nachází první horolezecké muzeum v České republice, vytvářené ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem. Expozice přibližuje pískovcové lezení, které k Adršpašsko-teplickým skalám neodmyslitelně patří. Další část je zaměřena na dobývání velehor.

V interiérech jsou vystaveny fotografie, historické dokumenty i vybavení horolezců pro lezení na pískovcových skalách i ve velehorách. Kromě muzea se v zámku nachází také historická expozice, kavárna, expozice lnářství, úniková hra na téma "Třetí princ" a pohádková místnost pro děti

Spojení veřejnou dopravou

  • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Broumov, Police nad Metují.
  • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Trutnov.
  • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Náchod s přestupem v Teplicích nad Metují.
  • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Hradec Králové s přestupem ve Starkoči.

 Autobusová zastávka: Adršpach,Dolní Adršpach,zámek (přibližně 200 m od muzea)

 Železniční stanice: Adršpach (přibližně 1,2 km od muzea)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.