Kladské Pomezí

Muzea v Hronově

Muzeum Pod čepicí

Přímo v centru města Hronov vzniklo na ploše cca 200 m2 interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí. Muzeum Pod čepicí připravuje dlouhodobé i proměnlivé kratší výstavy zaměřené na smyslové vnímání, zázraky přírodních jevů, důvtip různých vynálezů, kreativní tvorbu a především hru. Oproti většině jiných muzeí, kde se vystavených exponátů návštěvníci nemohou dotýkat, tady si s nimi můžete přímo hrát a prozkoumávat je. A to vždy baví jak děti, tak dospělé. Dále Vás zde čeká prostor pro relaxaci a vyžití při tvořivých dílnách.

Jiráskovo muzeum

Muzeum i divadlo, v němž je umístěno, nesou jméno významného rodáka Aloise Jiráska (1851 - 1930). Expozice je věnována jeho osobnosti, dílu a především autentickým vzorům literárních postav.

Expozice rovněž připomíná další významné hronovské rodáky (malíře a spisovatele Josefa Čapka, 1887 - 1945, spisovatele Egona Hostovského, 1908 - 1973) a jejich tvorbu, historii místního ochotnického divadla i další zajímavosti.

Rodný domek Aloise Jiráska

Slavný spisovatel Alois Jirásek se zde narodil 23. 8. 1851. Kulturní památka je vybavena rekonstruovaným zařízením pekařství a lidovým nábytkem. Expozice je věnována jeho osobnosti.

Spojení veřejnou dopravou

 • Autobusem ze směrů Hradec Králové, Nové Město nad Metují, Náchod, Broumov, Police nad Metují, Hronov.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Broumov, Police nad Metují, Starkoč, Náchod.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Hradec Králové, Jaroměř, Trutnov, Červený Kostelec s přestupem ve Starkoči.

 Autobusová zastávka: Hronov,,aut.st. (u muzea Pod Čepicí)

 Železniční stanice: Hronov (přibližně 1,2 km od muzea Pod Čepicí)

Výlet můžete spojit i s turistikou na rozhlednu na Signálu po prohlídce muzeí v Hronově se vydejte červenou turistickou trasou z náměstí. Cesta na rozhlednu je přibližně 3 km. Poté pokračujte červenou turistickou trasou přes Pavlišov a Babí do Náchoda, odkud pojedete veřejnou dopravou domů.

 Autobusová zastávka: Náchod,,aut.st. (přibližně 6 km od rozhledny)

 Železniční stanice: Náchod (přibližně 6 km od rozhledny)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci

Domek Boženy Němcové se nachází nedaleko náměstí. Podkroví tohoto kupeckého domu s přízemním krámkem po své svatbě krátce žila spisovatelka Božena Němcová.

Dnes je v domku umístěna expozice věnující se dějinám města Červený Kostelec, zvlášť době, kdy zde spisovatelka pobývala. V přízemí si můžete prohlédnout světnici bývalých majitelů domu Hůlkových-Hlouškových a kuchyňku s kachlovými kamny. Místnosti jsou zařízeny dobovým nábytkem, obrázky a předměty i vybavením pro domácí předení lnu. Původním a dobovým nábytkem je vybavena i světnička Boženy Němcové v podkroví.

Za Domkem Boženy Němcové je pro veřejnost přístupná zahrada, která je určena pro odpočinek nebo pikniky. V zahradě se také pořádají malé kulturní akce. Nachází se zde záhony s rostlinami, které B. Němcová popsala v povídce Chudí lidé.

Nedaleko Červeného Kostelce se nachází zřícenina hradu Vízmburk. Návštěvu Červeného Kostelce můžete spojit i s pohodou procházkou do okolní krajiny. Zříceni hradu Vízmburk se nachází přibližně 2,9 km od železniční stanice Červený Kostelec a dostanete se k němu červenou turistickou trasou.

Spojení veřejnou dopravou

 • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Trutnov, Náchod a Hronov.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Jaroměř, Hradec Králové, Trutnov.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Náchod s přestupem ve Starkoči.

 Autobusová zastávka: Červený Kostelec,,aut.st. (přibližně 270 m od Domku Boženy Němcové)

 Železniční stanice: Červený Kostelec (přibližně 2,4 km od Domku Boženy Němcové)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

Muzeum Boženy Němcové je první české literární muzeum, které vzniklo v roce 1931. Muzeum se nachází v budově bývalého Steidlerova hostince u Maloskalické tvrzi.

Expozice muzea je zaměřena na život a dílo Boženy Němcové, ve výstavních sálech jsou mimo jiné umístěny věci ze spisovatelčiny pozůstalosti včetně psacího stolu, kalamáře, osobních předmětů a korespondence. Prohlídková trasa návštěvníky zavede do Jiřinkového sálu, ve kterém v roce 1837 Božena Němcová se svým mužem Josefem Němcem slavila svatbu a druhého dne se stala královnou obrozeneckých Jiřinkových slavností. Jiřinkové slavnosti navštívila ještě jednou v roce 1844.

Součástí muzea Boženy Němcové je areál Barunčiny školy, který je umístěn pod náměstím v České Skalici. Expozice Barunčina škola představuje školní třídu z 19. století. Nachází se v roubence, do které chodila v letech 1824 – 1833 Barbora Panklová a následně i její sourozenci. V červnu 2021 se tu otevřela nová expozice "Bitva u České Skalice 28. 6. 1866".

Spojení veřejnou dopravou

 • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Náchod a Dvůr Králové nad Labem.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Hradec Králové a Trutnov.

 Autobusová zastávka: Česká Skalice,,nám. (přibližně 650 m od muzea Boženy Němcové)

 Železniční stanice: Česká Skalice (přibližně 1,4 km od muzea Boženy Němcové)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Muzea a expozice v Náchodě

Muzeum Náchodska

Muzeum Náchodska patří mezi nejstarší česká muzea. Sídlí ve dvou budovách na hlavním náměstí a vedle nich má k dispozici moderně vybavenou výstavní síň.

Největší expozice s názvem "Dějiny Náchoda a Náchodska" zachycuje dějiny tohoto regionu v období od mladšího paleolitu po současnost. Součástí je i sedm diorámat, zachycujících významné dějinné momenty. Expozici doplňují dva rozměrné modely Náchoda a největší model pohraničního opevnění.

Galerie výtvarného umění

Náchodská galerie se nachází v budově bývalé jízdárny zřízené při náchodském zámku kolem roku 1700. V letech 1978 až 1983 byla přestavěna podle projektu ing. arch. Josefa Wagnera pro potřeby galerie.

Nejvýznamnější části sbírkového fondu tvoří díla ruského malířství 19. století, která bývají zpřístupněna jednou za dva roky. Je to třetí největší sbírka ruského malířství 19. století u nás. Galerie připravuje rozsáhlé tematické a autorské výstavy, které často doprovází odborné publikace či monografie. Každoročně v závěru sezóny pořádá Náchodský výtvarný podzim, přehlídku regionální umělecké tvorby.

Od roku 2010 běží výstavní cyklus Umělci do 40 let. Celoročně probíhají edukační programy pro děti a mládež, související s probíhajícími výstavami. Pravidelně se také konají sobotní výtvarné dílny, komentované prohlídky, workshopy, performance, koncerty, výtvarná soutěž NAŠE Galerie, apod.

Výstavní síň Jana Letzela

Od května 2021 je znovu přístupná výstavní síň v recepci Hotelu U Beránka věnovaná významnému náchodskému rodákovi Janu Letzelovi, a to v rozšířené podobě. Expozice byla doplněna o dosud nepublikované fotografie, dokumentující vyzvedávání fragmentů Atomového dómu z řeky v japonské Hirošimě. Městu Náchod je věnoval jejich objevitel Rebun Kayo. Návštěvníci si zde dále mohou prohlédnout dary, které obdržel starosta Jan Birke při své návštěvě Hirošimy v r. 2017 od starosty města pana Kazumi Matsui. Největším lákadlem celé výstavy je exponát v podobě první strany Letzelova ručně psaného dopisu své mamince z jeho cest po Japonsku (druhá strana se bohužel nedochovala).

Muzeum starožitných kočárků, panenek a patentních listin

Expozice muzea zachycuje vývoj dětských kočárků z celého světa od doby přibližně 1760 až 1970, dále je zde vystavena sbírka starožitných panenek a raritní sbírka originálů královských patentů.

Výstava kočárků je doplněna v druhém podlaží také houpacími koni, koloběžkami, kolíbkami či sáňkami apod. Expozici doprovázejí i dobové dekorace jako jsou panenky, hračky, pokojíčky nebo různé technickými zajímavosti – především v podobě originálních výrobních patentů.

Cílem muzea je doplňovat sbírky o výjimečné exponáty z celého světa ať již vyráběné sériově, kusově, nebo takové, které zůstaly svým jedinečným řešením pouze na papíře.

Zámek Náchod

Zámek o pěti nádvořích tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města Náchod. Vyvýšenina nad městem se stala již ve 13. století ideálním místem pro panské sídlo. V 16. století si Smiřičtí nechali přestavět starý gotický hrad na renesanční zámek. V 17. a 18. století se majiteli stal rod Piccolominiů, kteří zámek nechali barokně a rokokově upravit do dnešní podoby. Z tohoto období pocházejí cenné sbírky nizozemských gobelínů a květinových zátiší. Zámecká věž je pěkným vyhlídkovým místem na město Náchod a okolí.

Spojení veřejnou dopravou

 • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Hradec Králové, Jaroměř, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Broumov, Police nad Metují, Hronov, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Broumov, Police nad Metují, Starkoč, Týniště nad Orlicí, Nové Město nad Metují.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Hradec Králové, Jaroměř, Trutnov, Červený Kostelec s přestupem ve Starkoči.

 Autobusová zastávka: Náchod,,aut.st. (přibližně 630 m od muzea Náchodska)

 Železniční stanice: Náchod (přibližně 630 m od muzea Náchodska)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Městské muzeum Nové Město nad Metují

Městské muzeum sídlí v historickém domě ze 16. století, přistavěném k dělostřelecké baště se střílnami, jež byla součástí městského opevnění. Expozice muzea přibližují historii, osobnosti, řemesla a přírodu Novoměstska.
 
Také zde naleznete sál hodinek PRIM, jejichž výroba v Novém Městě nad Metují stále pokračuje. V expozici je možné spatřit reprezentativní hodinky Prim Diplomat z konce 60. let minulého století, které ve své době představovaly vrchol designu a kvality. Hodinky pro zdravotní sestry - Prim Aeskulap, které mají na svém číselníku speciální stupnici pro měření tepové frekvence pacienta. Velkou sběratelskou raritu představují hodinky Prim Orlík z roku 1965. Bylo jich vyrobeno pouze 300 kusů a jejich současná sběratelská hodnota přesahuje částku 100.000,- Kč. Je to nejcennější exponát celé výstavy. Kromě toho jsou k vidění největší a nejmenší funkční hodinky Prim zapsané v Knize rekordů České republiky, hodiny Prim používané v legendárních autobusech Škoda RTO a pro většinu návštěvníků budou zajímavé i nejpopulárnější hodinky, které se kdy v Novém Městě nad Metují vyráběly a sice Prim Sport. Mezi jejich nejznámější uživatele patřil první Čechoslovák, který přeplaval kanál La Manche – František Venclovský, nebo československý mořeplavec Richard Konkolski.

Spojení veřejnou dopravou

 • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Hradec Králové, Náchod, Broumov, Deštné v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Trutnov s přestupem ve Starkoči a ve Václavicích.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Týniště na Orlicí, Náchod.

 Autobusová zastávka: Nové Město n.Met.,,Na Rychtě (přibližně 1 km od muzea)

 Železniční stanice: Nové Město nad Metují (přibližně 1,8 km od muzea)

Během letní sezóny lze využít i cyklobusové spoje.

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Muzea a expozice v Jaroměři

Železniční muzeum Výtopna

V historické výtopně nádraží v Jaroměři je umístěno muzeum železnice. Návštěvu můžete absolvovat s průvodcem nebo sami. Každý exponát je opatřen informační tabulkou, kde se dozvíte základní fakta. V muzeu lze zhlédnout parní i dieselové lokomotivy, sbírku osobních a nákladních vagónů z různých dob železničního provozu a mnoho další železniční techniky. Mezi nejvzácnější exponáty patří jediná dochovaná česká parní ozubnicová lokomotiva z roku 1901 a akumulátorová lokomotiva z roku 1916.

Muzeum magie

V netradičním muzeu magie se můžete dozvědět o historii kouzel a magii. Expozice muzea je koncipována do třech částí:

 • Vznik nadpřirozena, kouzelných praktik a čarování magie, promísené pověrami, s ukázkami kreseb, dopisů a exponáty. Tato část je oddělena od kouzelnictví, patřící do lidové zábavy.
 • Mistři české magie - Historie nejznámějších a nejlepších českých kouzelných divadel s informacemi, fotografiemi a plakáty, doplněné dobovými rekvizitami.
 • Výtvarná díla autora výstavy s tématikou kouzel a magie, která doplňují atmosféru zamyšlení i filosofických úvah.

Městské muzeum v Jaroměři – Historická expozice Josefov

Stálou historickou expozici v Josefově naleznete v čp. 8 na Riegerově náměstí, v budově bývalého Zásobovacího úřadu. Expozice poutavým způsobem představuje dějiny regionu Jaroměřska, od pravěku po současnost. Ke shlédnutí je například výběr z archeologické sbírky, rozsáhlý soubor militarií nebo tisíc let starý dřevěný člun – monoxyl.

Bastion No. X, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV

Vstupním objektem na tuto prohlídkovou trasu, kterou lze absolvovat s průvodcem, je Bastion No. X. K vidění je zde sbírka situačních plánů bastionových pevností, dále expozice „Zdravotnická služba armád za světových válek“ i artefakty a plány vztahující se k samotné době fungování pevnosti v Josefově.

Pevnostní kovárna

K vidění je kompletní kovářská dílna s transmisním pohonem, truhlářská i klempířská dílna s mnoha různými nástroji. Většina nástrojů pochází z období 1. světové války, ale najdeme zde i starší artefakty.

3D model pevnosti Josefov

Prohlédněte si pevnostní město v dobách jeho největší slávy. Autorem3D modelu pevnosti Josefov v měřítku 1:300 je pan Vladimír Jirouš, který modelu věnoval 4 roky a 4 měsíce.

Expozice Cesta legionáře 2 v Josefově

Československá obec legionářská otevřela v Josefově expozici nazvanou Cesta legionáře 2, která představuje osudy 15 významných legionářů v průběhu první republiky a druhého odboje. Spousta zajímavých fotografií, velké množství uniforem a zbraní nabízí bohatý zážitek jak pro děti, tak pro rodiče.

Muzeum v Zásobovacím úřadě

Expozice představuje historii Královského věnného města Jaroměře a císařské pevnosti Josefova. Pyšní se řadou unikátních exponátů, jako např. šestimetrový dřevěný člun z 11. století, modely pevnostních bran, soubor militárií, ukázky dámské módy a jiné. Život našich předků přibližuje malovaný lidový nábytek, jejich portréty, dále obrazy a kresby zmizelých partií Jaroměře a Josefova.

Spojení veřejnou dopravou

 • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Náchod, Česká Skalice, Hradec Králové, Dobruška, Opočno, Dvůr Králové nad Labem.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Broumov a Náchod s přestupem ve Starkoči.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Hradec Králové, Trutnov, Červený Kostelec.

 Autobusová zastávka: Jaroměř,,Terminál HD (přibližně 250 m od muzea Výtopna)

 Železniční stanice: Jaroměř (přibližně 250 m od muzea Výtopna)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích

Muzeum bratří Čapků vzniklo v roce 1946. Dvě expozice muzea jsou věnovány životu a dílu dvou významných východočeských rodáků, spisovateli Karlu Čapkovi a jeho bratrovi, malíři Josefu Čapkovi.

V první části se nachází expozice věnovaná jednomu z největších českých spisovatelů a dramatiků, svatoňovickému rodákovi Karlu Čapkovi.

V druhé části expozice je představen průřez tvorby malíře Josefa Čapka na sérii dvaceti olejomaleb. Za povšimnutí stojí cyklus obrazů Oheň a Touha, jenž je malířovou reakcí na podpis Mnichovské dohody v roce 1938.

V okolí Malých Svatoňovic se nachází Jestřebí hory, kam vedou i turistické trasy. Návštěvu Malých Svatoňovic si tak lze zpříjemnit procházkou v okolní přírodě Jestřebích hor.

Směrem k rozhledně Žaltman, která se nachází na vrchu Žaltman (740 m. n. m.) v Jestřebích horách, můžete navštívit poutní míst Mariánský sad. Původně byl sad tvořen sedmi kapličkami postavenými v romantické stylu. O pár let později byla přistavěna i křížová cesta v podobě dřevěných křížů a kaple Božího hrobu.

Spojení veřejnou dopravou

 • Autobusem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Úpice.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Trutnov, Hradec Králové, Jaroměř.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směru Hronov a Náchod s přestupem ve Starkoči.

 Autobusová zastávka: Malé Svatoňovice,,žel.st. (přibližně 720 m od muzea bratří Čapků)

 Železniční stanice: Malé Svatoňovice (přibližně 720 m od muzea bratří Čapků)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.

 

Městské muzeum a turistické informační centrum Rtyně v Podkrkonoší

Městské muzeum je umístěno v historické rychetské konírně. Expozice se skládá ze tří částí.

Expozice etnografická dokumentuje historii města a života zdejších obyvatel, ukazuje oblečení a nástroje denní potřeby 18. a 19. století. Nově také expozice o nápravně pracovním táboře Tmavý důl.

Expozice selského povstání 1775 připomíná na dobových dokumentech příčiny a průběh selských bouří a seznamuje s vůdcem selského guberna Antonínem Nývltem - Rychetským.

Největší a v severovýchodních Čechách ojedinělá je expozice 400 let dolování uhlí. Expozice vznikla roku 1992 a je každý rok rozšiřována a doplňována Dnes představuje řadu unikátních exponátů dokumentující těžbu rud a uhlí v oblasti Jestřebích hor od roku 1590 do roku 1990. Jsou zde zastoupeny hornické uniformy, pracovní nástroje, historické i současné, minerály a fosilie, modely důlních zařízení. K unikátům patří hornické prapory z let 1828 a 1842, důlní mapy a kompletní řada důlních lamp a dýchacích přístrojů důlních záchranářů. Součástí expozice je naučná stezka po hornických památkách.

Spojení veřejnou dopravou

 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Trutnov, Hradec Králové, Jaroměř.
 • Vlakem v pracovních dnech a o víkendu ze směrů Hronov a Náchod s přestupem ve Starkoči.

 Železniční stanice: Rtyně v Podkrkonoší (přibližně 1,5 km od muzea)

Veškeré spojení veřejnou dopravou naleznete na www.idos.cz.