Zlepšení autobusového spojení mezi Dvorem Králové nad Labem a Jilemnicí

Na základě spolupráce mezi zástupci Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje, a po společném projednání s dotčenými obcemi, dojde k úpravě autobusové dopravy mezi Dvorem Králové nad Labem a Jilemnicí.

Hlavní změnou je propojení úseků linek 975, 457 a 964, které aktuálně jezdí v úsecích trasy Dvůr Králové nad Labem – Horka u Staré Paky – Jilemnice. Vzniknou tak nová spojení na lince 975 Dvůr Králové nad Labem – Jilemnice, které nejenže rozšíří obslužnost obcí na této trase, ale také zlepší dostupnost mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem.

S tím souvisí také částečně změny časových poloh na vybraných linkách s cílem zajistit lepší návaznosti autobusových spojů v Jilemnici, ve Dvoře Králové nad Labem směrem na Hradec Králové a v Horce u Staré Paky směrem na Vrchlabí, Trutnov nebo Novou Paku.

Téměř všechny spoje linky 975 budou mít přestupní vazbu ve Dvoře Králové nad Labem ve směru na Hradec Králové a opačně. Z Mostku, Borovnice nebo Borovničky bude nově možné ráno se přepravit přes Horka u St. Paky do zaměstnání v Jilemnici, Nové Pace či Jičíně nebo například do základní školy Studenec nebo středních škol ve Vrchlabí, Jičíně a Nové Pace.

V zájmu cestujících bude zachováno přímé autobusové spojení ze Dvora Králové nad Labem do Hradce Králové s příjezdem na 8:30 do Hradce Králové. Zpáteční spoj z Hradce Králové do Dvora Králové nad Labem bude odjíždět v dřívější časové poloze, a to ve 13:20 místo v 15:20.

Věříme, že změny v autobusové dopravě mezi Dvorem Králové nad Labem a Jilemnicí přinesou nové možnosti cestování do zaměstnání, zlepšení dojížďky žáků a studentů do škol a snadnější spojení mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem.