Změna integrovaného tarifu IREDO v Královéhradeckém kraji

Při změnách tarifu byl kladen důraz na to, aby se navýšení ceny jízdného co nejméně dotklo pravidelných cestujících. Z tohoto důvodu oba kraje ponechaly koeficienty pro výpočet časových vícedenních jízdenek na stávající úrovni. Také se zavádí roční vícedenní jízdenka, která má za úkol cestující více motivovat k využívání veřejné dopravy. Její cena je 222násobkem ceny jednotlivé jízdenky, což znamená, že cestující může jezdit čtvrt roku zdarma. Tato jízdenka bude ke koupi pouze v e-shopu IREDO.

Zvýšení cen se týká pouze jednotlivých jízdních dokladů, které jsou hrazeny v hotovosti nebo platební kartou. V tomto případě dochází k nárůstu jízdného na nejvíce využívaných trasách o dvě až čtyři koruny. Pokud však cestující využívají při platbě jednotlivých jízdních dokladů elektronickou bezkontaktní čipovou kartu IREDO, cena jednotlivé jízdenky se nemění, a oproti současnému ceníku bude sleva z ceny z jízdného vyšší. Zároveň také dochází k navýšení cen síťových jízdenek, které je možné využít na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, a to pro jednotlivce ze 160 Kč na 200 Kč, pro skupinu až 5 osob ze 350 Kč na 490 Kč.

K úpravě integrovaného tarifu IREDO kraj přistoupil z důvodů nárůstu celkových nákladů na provozování veřejné dopravy Královéhradeckého kraje, do nichž například patří nárůst cen pohonných hmot, energií, mzdových nákladů aj. Tržby z jízdného částečně pokrývají celkové náklady na zajištění veřejné dopravy. Zároveň vloni i v letošním prosinci dojde k významnému nárůstu tarifu Českých drah a státního jednotného tarifu, který platí ve vlacích na území Královéhradeckého kraje.  

Kompletní znění nového ceníku IDS IREDO je možné nalézt v příloze.

Královéhradecký kraj objednává 19,4 milionu kilometrů v autobusové dopravě a 5,9 milionu kilometrů v drážní dopravě. V roce 2023 bude činit kompenzace na provoz Veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji zhruba 1,1 miliardy korun.

změny v tarifu IDS IREDO _na web