Změna organizace autobusové dopravy v Boharyni od 1.10.2022

Dosud autobusy zastavovaly v Boharyni na několika stanovištích, všechna byla v jízdním řádu pojmenována jako „Boharyně“. V mnoha případech tak nebylo jednoznačné, kde má cestující na svůj spoj čekat.

Ve spolupráci s obcí dochází od 1.10.2022 ke změně v obsluze obce Boharyně. Nově budou obsluhovány 3 páry zastávek, které budou rozlišeny názvem. Kromě stávající zastávky Boharyně tak vzniknou nové zastávky Boharyně,,hospoda a Boharyně,,odb.Puchlovice. Díky tomu bude jednoznačně určeno, kde mají cestující na svůj spoj čekat.

Nové jízdní řády dotčených linek a schéma obce s vyznačením polohy zastávek naleznete v příloze.