Změny jízdních řádů od 12.6.2022

Změny v železniční dopravě

Trať 021 Hradec Králové – Letohrad, Častolovice – Solnice

Mezi Doudleby nad Orlicí a Letohradem bude rozšířen provoz vlaků v odpolední špičce pracovních dní:

 • Vlak Sp 1837 (Týniště nad Orlicí 16:31 – Doudleby nad Orlicí 16:51) nově pojede až do Letohradu (příjezd 17:27).
 • vlak Sp 1840 (Doudleby nad Orlicí 17:09 – Hradec Králové 17:58) nově pojede již z Letohradu (odjezd 16:36).

V nově obsluhovaném úseku Doudleby nad Orlicí – Letohrad a zpět pojedou výše uvedené vlaky ve zkušebním režimu v pracovní dny od 1. září 2022 do 30. června 2023. O zachování vlaků i v následujícím období bude rozhodnuto na základě jejich skutečného využití cestujícími.

Soupravy vlaků Sp 1824 (Letohrad 5:30 – Hradec Králové 6:55) a Os/Sp 1792 (Choceň 5:56 – Hradec Králové 6:49) nově pojedou v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové spojené. Touto změnou dojde ke zvýšení stability jízdního řádu ve vytíženém traťovém úseku mezi Týništěm nad Orlicí a Hradcem Králové.

Vlak Os 5164 (Doudleby nad Orlicí 6:30 – Týniště nad Orlicí 6:59) bude nově veden i v červenci a srpnu, pojede tedy každý pracovní den.

Trať 026 Choceň – Náchod, Opočno pod Orlickými horami – Dobruška

Vlak Os 1792 bude nově veden pouze v úseku Choceň (5:56) – Týniště nad Orlicí (6:25). Ve dnech školního vyučování se souprava tohoto vlaku bude v Týništi nad Orlicí spojovat s vlakem Sp 1824 a dále do Hradce Králové pojedou společně.

Vlak Sp 1881 nově pojede z Týniště nad Orlicí o 6 minut dříve (5:53).

Trať 027 Starkoč – Broumov

V úseku Starkoč – Václavice a zpět dochází k omezení provozu vlaků, které nemají přípojné návaznosti ve stanici Václavice:

 • Os 15150 (Starkoč 8:23 – Václavice 8:27) pojede jen v pracovní dny,
 • Os 15153 (Václavice 8:33 – Starkoč 8:37) pojede jen v pracovní dny,
 • Os 15152 (Starkoč 9:23 – Václavice 9:27) nepojede,
 • Os 15155 (Václavice 9:33 – Starkoč 9:37) nepojede,
 • Os 15160 (Starkoč 13:23 – Václavice 13:27) pojede jen v pracovní dny,
 • Os 15163 (Václavice 13:33 – Starkoč 13:37) pojede jen v pracovní dny,
 • Os 15168 (Starkoč 17:23 – Václavice 17:27) pojede jen v pracovní dny,
 • Os 15171 (Václavice 17:33 – Starkoč 17:37) pojede jen v pracovní dny.

Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov

Vlak Os 5514 (Hradec Králové 14:04 – Turnov 16:23) bude v pracovní dny nově zastavovat také na zastávce Jivany.

Vlak Os 5517 (Turnov 15:34 – Hradec Králové 17:53) bude v pracovní dny nově zastavovat také na zastávce Semínova Lhota.

Vlak Os 5522 (Hradec Králové 19:04 – Turnov 21:15) bude v úseku Jičín – Turnov zrušen v pracovní dny, nově bude v tomto úseku provozován o víkendech a svátcích do 28. září.

Vlak Os 5559 (Turnov 20:45 – Jičín 21:34) bude zrušen v pracovní dny, nově bude provozován o víkendech a svátcích do 28. září.

Trať 043 Trutnov – Sędzisław

U vybraných vlaků dojde k dílčí minutové úpravě jejich časové polohy (v rozsahu do 2 minut) z důvodu úpravy návazných vlaků v polské stanici Sędzisław.

Trať 046 Lomnice nad Popelkou – Stará Paka

Mezi Starou Pakou a Lomnicí nad Popelkou pojedou v pracovní dny nové vlaky, které nahradí zrušené spoje autobusové linky 534.

 • Os 5767 Stará Paka 5:30 – Lomnice nad Popelkou 5:47,
 • Os 5766 Lomnice nad Popelkou 6:06 – Stará Paka 6:22.

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují

V úseku mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem dochází k úpravě sezónního provozu vlaků na základě skutečné poptávky návštěvníků Adršpašsko-teplických skal.

Posilové vlaky zahušťující četnost spojení na 30minutový interval, které odjíždějí z Teplic nad Metují v celou hodinu a zpět z Adršpachu v 45. minutu po celé hodině, nově nebudou provozovány o víkendech a svátcích v průběhu měsíce září.

Naopak bude rozšířen provoz vlaků mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem o víkendech a svátcích v průběhu měsíce října, kdy vlaky v tomto úseku nově pojedou každou hodinu (dosud jezdily v intervalu 120 minut).

Trať 061 Nymburk – Jičín

Na základě připomínek obcí dochází k úpravě večerního spojení:

 • vlak Os 15829 (Nymburk 21:10 – Jičín 22:13) v úseku Rožďalovice – Jičín nově pojede pouze o víkendech a svátcích
 • vlak Os 15837 (Nymburk 22:13 – Rožďalovice 22:40) nově pojede až do Jičína (příjezd 23:13)
 • vlak Os 15822 (Jičín 18:40 – Nymburk 19:50) nově pojede o 2 hodiny později (Jičín 20:42 – Nymburk 21:50)

Trať 062 Chlumec nad Cidlinou – Městec Králové

Vlak Os 15654 (Chlumec nad Cidlinou 6:23 – Městec Králové 6:41) nově zastaví na zastávkách Lovčice obec a Běrunice.

V této souvislosti pojede vlak Os 5703 z Městce Králové o 2 minuty dříve (odjezd 6:03).

Rozšíření územní působnosti IDS IREDO na železnici

Integrovaný regionální systém IREDO se na železnici rozšíří o tyto úseky tratí:

 • trať 010 Kolín – Týnec nad Labem,
 • trať 020 Velký Osek – Dobšice nad Cidlinou,
 • trať 060 Nymburk hl.n. – Nymburk město,
 • trať 061 Nymburk – Rožďalovice,
 • trať 064 Mladá Boleslav – Dolní Bousov,
 • trať 231 Nymburk – Velký Osek – Kolín,
 • trať 236 Čáslav – Žleby.
 

Změny autobusových jízdních řádů od 12. 6. 2022

Broumovsko

V obcích na Broumovsku byly připraveny dílčí úpravy jízdy spojů tak, aby bylo možné je lépe využívat při dojížďce do zaměstnání, zejména pak do závodu VEBA Olivětín. Na několika místech byly nevyužité úseky naopak zrušeny.

Na lince 371 bude nově možné na noční směnu dojíždět z Jetřichova a Hejtmánkovic, na dvanáctihodinové směny pak bez přestupu v Broumově. Na lince 372 dojde k doplnění prázdninového provozu u spojů na odpolední směnu (např. 13:25 Božanov – Broumov) a z noční směny, naopak dojde k omezení o prázdninách u spojů, které jsou vedeny pro školní frekvenci (např. 13:30 Broumov – Martínkovice – Otovice).

Křinice se nově dočkají zajížďkou linky 372 spojení na noční směnu a z odpolední směny. Odjezd ze zastávky Křinice,škola je v 21:22, z Broumova do Křinic ve 22:30.

Před 6. hodinou ranní bude nově možné se do Olivětína k závodu VEBA dostat i z Heřmánkovic, rovněž i odjezd po 14. hodině bude zajištěn do Heřmánkovic či Ruprechtic.

O prázdninách místo spoje v 6:48 bude možné využít v pracovní dny spoj v 9:10 z Broumova na Janovičky a vyrazit na výlet.

První spoj od Adršpachu do Broumova bude uspíšen na 4:40, díky čemuž bude v Teplicích nad Metují zajištěn přípoj na vlak do Hronova a Náchoda pro cestující na ranní směnu. V Meziměstí bude vytvořen přípoj na vlak pro obec Vernéřovice.

Dobrušsko

Z důvodu ukončení spolupráce kraje a závodu Škoda Auto Kvasiny na provozu linky 349 Červený Kostelec – Nové Město nad Metují – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou je tato linka zkrácena do trasy Červený Kostelec – Česká Skalice. Cestující do Solnice a Rychnova nad Kněžnou mohou využít spoje linky 309.

S ohledem na nulové využití je na lince 260 zrušen první ranní spoj z Hlinného (4:40) do Dobrušky. Tento spoj nově bude začínat až v Dobrém.

Královédvorsko a Novopacko

Dochází k ukončení provozu linky 534 Nová Paka – Stará Paka – Lomnice nad Popelkou. Spojení do Lomnice nad Popelkou a zpět bude zajištěno vlakem. Autobus bude nadále veden do Ústí u Staré Paky a zpět na lince 536.

Královéhradecko a Novobydžovsko

V této oblasti nedochází ke změnám v regionální autobusové dopravě.

Jaroměřsko

V této oblasti dochází pouze ke drobným změnám. Odpolední spoj linky 311 nebude ve směru do centra města v 15:20 zajíždět v Josefově je škole (minimální využití, doprava zajištěna ze zastávky Dolík). Ranní spoj linky 311 s příjezdem do centra Jaroměře v 7:45 je ukončen na zastávce Jaroměř,,Husova. Důvodem je prakticky nulová poptávka v úseku mezi zastávkami Husova a Pod náměstím.

Jičínsko a Hořicko

V této oblasti nedochází ke změnám v regionální autobusové dopravě.

Náchodsko

Z důvodu ukončení spolupráce kraje a závodu Škoda Auto Kvasiny na provozu linky 349 Červený Kostelec – Nové Město nad Metují – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou dochází na Náchodsku k několika změnám. Na lince 349 zůstanou v provozu pouze 3 spoje mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem (13:50, 17:35 z České Skalice, 13:30 z Červeného Kostelce).

Na lince 320 jsou zavedeny z České Skalice dva nové spoje na Žernov, a to v 7:18 a 15:17. Spoj v 7:18 se na Žernově potká se školním spojem linky 321, kde bude vzájemná přestupní vazba pro zajištění dojížďky žáků do škol. Ve večerních hodinách bude nově zajištěno spojení v Červeném Kostelci od posledního vlaku ze směru Hradec Králové – Česká Skalice ve 23:00. Zároveň s tím dojde i k zajištění návaznosti od Hronova či Horního Kostelce na poslední vlak do Trutnova.

Na lince 340 dojde v Č. Kostelci k prodloužení spojů okolo průmyslových podniků během střídání směn. Nově tak v trase Hronov – H. Kostelec – Č. Kostelec lze jet v 5:20, 13:19 a 21:15 až do zastávek Elitex a průmyslová zóna, zpět pak pojedou autobusy 6:12, 14:13 a 22:15. Na ranní směnu Vás autobusy dovezou i na zastávku Luko.

Z provozních důvodů budou dopolední spoje linky 340 Červený Kostelec – Hronov vedeny v Hronově až k vlakovému nádraží. Dojde tak k zajištění vazeb na spěšné vlaky Broumov – Náchod – Hradec Králové.

Na lince 302 dochází k úpravám víkendových spojů, kdy část z nich je za cenu rozvázání přípojů v Náchodě nově navázána na vlaky v České Skalici. Cílem je zajistit nejen lepší dostupnost Ratibořic a Babiččina údolí veřejnou dopravou, ale také díky přípojům směr Trutnov a Hradec Králové nabídnout nové možnosti cestování pro obyvatele Studnice, Řešetovy Lhoty či Kramolny.

Novoměstsko

Z důvodu ukončení spolupráce kraje a závodu Škoda Auto Kvasiny na provozu linky 349 Červený Kostelec – Nové Město nad Metují – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou je tato linka zkrácena do trasy Červený Kostelec – Česká Skalice. Do zastávky Česká Skalice,,masokombinát je v pracovních dnech odkloněn spoj linky 263 s odjezdem ve 4:35 z České Skalice do Dobrušky.

Rychnovsko a Kostelecko

Z důvodu ukončení spolupráce kraje a závodu Škoda Auto Kvasiny na provozu linky 349 Červený Kostelec – Nové Město nad Metují – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou je tato linka zkrácena do trasy Červený Kostelec – Česká Skalice. V úseku Rychnov nad Kněžnou až Nové Město nad Metují lze využít spoje linky 309.

Do zastávky Kvasiny,,konzum bude v pracovní dny večer nově místo linky 931 veden spoj linky 225.

Dva víkendové spoje linky 225 nově začnou svou jízdu v Rychnově nad Kněžnou až u železniční stanice, neobslouží tak zastávku střed, odkud tyto spoje využívá minimum cestujících.

Pro zajištění souladu číslování linek na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje dochází ke změně označení linky 250 na nové číslo 931.

Trutnovsko

Na základě připomínky cestujících a analýzy využití dojde k úpravě ranních víkendových spojů mezi Úpicí a Trutnovem. Místo spojů linky 300 v 5:10 Úpice – Radeč – Trutnov a v 6:05 Trutnov – Radeč – Úpice budou zavedeny spoje linky 301 v 6:30 Úpice – Suchovršice – Trutnov a v 7:10 Trutnov – Suchovršice – Úpice. Rušené spoje nebyly na zastávkách v Radči a Starém Rokytníku využívány, naopak se rozšíří možnosti dojížďky z Úpicka v ranních hodinách do zaměstnání v rámci nepřetržitých a víkendových provozů.

Po dohodě s obcí Pilníkov bude linka 406 ve směru z Trutnova nově zastavovat na zastávce Pilníkov,,škola.

Vrchlabsko

V této oblasti nedochází ke změnám v regionální autobusové dopravě.

Rozšíření územní působnosti IDS IREDO v autobusech

Na mezikrajských linkách v okolí Chlumce nad Cidlinou a Mladé Boleslavi se zavádějí územní přesahy tarifů integrovaných dopravních systémů IREDO a PID.

Platnost tarifů na jednotlivých linkách bude následující:

 • 412 PID v celé trase, IREDO Mladá Boleslav – Jičín
 • 533 PID v celé trase, IREDO Chlumec nad Cidlinou – Záboří nad Labem
 • 713 PID i IREDO v celé trase Mladá Boleslav – Sobotka
 • 714 PID v celé trase, IREDO v úseku Libošovice – Sobotka
 • 723 PID i IREDO v celé trase Kopidlno – Libáň – Mladá Boleslav
 • 724 PID i IREDO v celé trase Kopidlno – Libáň – Mladá Boleslav
 • 725 PID i IREDO v celé trase Mladá Boleslav – Dolní Bousov – Markvartice – Sobotka
 • 735 PID i IREDO v celé trase Kopidlno – Libáň – Dolní Bousov
 • 997 PID v celé trase, IREDO v úseku Libošovice – Sobotka

Pokud cestující pojede v rámci jednoho kraje, bude vždy odbaven dle tarifu příslušného kraje. Například cestující z Jičína do Sobotky bude odbaven dle tarifu IREDO a cestující z Mladé Boleslavi do Dolního Bousova dle tarifu PID. Cestující, kteří pojedou v oblasti tarifních přesahů přes krajskou hranici, mají na výběr z obou tarifů (tj. například trasy Jičín – Mladá Boleslav či Libáň – Mladá Boleslav). Dojde tak ke zjednodušení oproti stávajícímu systému, kdy jsou cestující jedoucí přes krajskou hranici odbavováni v rámci tzv. lomeného tarifu, tzn. dostávají dvě jízdenky.