Změny jízdních řádů od 3.9.2023

HRADECKO

Obec Divec poptávala zajištění školního spoje do Černilova. V 7:02 tak nově pojede autobus linky 112 z Divce do Černilova. Zároveň obec Černilov požadovala zajíždění spoje 4 linky 112 přes zastávky Černilov,,U Ciprů a Černilov,,škola. I tento požadavek byl zapracován a spoj 4 tak pojede z Hradce Králové již v 6:48, v Černilově U Ciprů bude v 7:05.
 
Spoje 4 a 5 linky 109 budou na svém odjezdu uspíšeny, spoj 4 pojede z Lázní Bohdaneč do Hradce Králové v 5:30, spoj 5 z Hradce Králové do Pardubic v 6:21 pro zajištění přestupu školáků v Lázních Bohdaneč na spoj 620/8. 

JIČÍNSKO

Na základě požadavku obce Zelenecká Lhota zajistit školní spoj do Jičína bude spoj 1 linky 509 prodloužen do Zelenecké Lhoty a spoj 4 pojede v 6:19 ze zastávky Zelenecká Lhota,,hostinec do Jičína. Spoj 1004 linky 725 do Mladé Boleslavi bude nově začínat na zastávce Markvartice,Rakov v 6:25.
 
Na lince 524 budou spoje 1, 5 a 7 prodlouženy do zastávky Sadová,,žel.st. s možností přestupu na vlak, spoje 4, 8 a 10 budou na této zastávce začínat. Spoj 7 téže linky ve 14:57 z Hořic nebude obsluhovat zastávku Rašín (tu naopak nově obslouží spoj 11 linky 521 v 15:05 z Hořic). 
 
Spoj 5 linky 521 v 7:13 z Hořic do Rašína bude nahrazen spojem 11 linky 524 se shodným časem odjezdu, nově obslouží zastávku Hořice,,ZEZ, v jejíž blízkosti se nachází „školní statek“.  Z důvodu malého využití cestujícími nebudou spoje 7, 9, 11 a 13 linky 521 obsluhovat zastávku Třebnouševes,Ostrov,odb.

JAROMĚŘSKO

S platností od 3.9.2023 budou moci cestující ze Zvole nově využít spoj linky 330 v 7:14 směr Jaroměř, který děti a studenty, ale i další cestující doveze jak do centra města, tak případně až ke škole v Josefově. Odpoledne bude ve školním roce do Zvole zajíždět autobus, který odjíždí z Jaroměře od Terminálu hromadné dopravy ve 13:37.
 
Z důvodu nemožnosti plynulého otáčení linka 312 již nebude zajíždět v Dubenci do zastávek Dubenec,,škola a Dubenec,,zdravotní středisko. Docházková vzdálenost ke škole je cca 400 metrů.
 
Ve večerních hodinách bude linka 311 v Jaroměři nově navazovat na vlak Sp1397 ze Svobody nad Úpou. Posun spoje linky 311 na odjezd ve 20:45 ze zastávky Jaroměř,,pod náměstím, resp. 20:50 ze zastávky Jaroměř,,Terminál HD tak zajistí chybějící přestupní vazbu ve směru na Josefov, Rasošky, Smiřice a Hradec Králové.

RYCHNOVSKO, DOBRUŠSKO

Spoj linky 260 s pravidelným odjezdem ve 14:45 z Dobrušky bude z důvodu stabilnější přestupní vazby v Dobrušce veden opožděně o 5 minut, tedy pojede ve 14:50 – shodně s časem současného odjezdu, kdy je na lince vydán výlukový jízdní řád.

NÁCHODSKO

Na základě připomínek a jednání se ZŠ Lhota u Červeného Kostelce dojde k několika změnám na spojích linky 320 a 321. Místo manipulačního přejezdu pojede v 7:17 z České Skalice na Žernov, kde se potká se spojem linky 321 Hořičky – Červený Kostelec.
 
Odpolední spoj linky 333, který v současné době jezdí z České Skalice ve 13:45 z náměstí, bude nově začínat ve 13:40 u železniční stanice. V zastávce Česká Skalice,,nám. bude odbavovat cestující na stanovišti č.2, tedy ve směru Malá Skalice.

BROUMOVSKO

Na základě podnětu dojde k drobným minutovým úpravám na lince 361 a 375 u přímého spoje z Machova do Náchoda tak, aby byla zajištěna přestupní vazba v Hronově také do škol v Červeném Kostelci.

VRCHLABSKO

Na základě žádosti obce Rudník dojde k úpravě spojů na lince 460 tak, aby v ranních hodinách lépe dovezly děti do ZŠ Rudník. Z Javorníku pojede nově spoj v 7:37, z Hostinného již v 7:23.
 
Na lince 455 dojde k rozšíření odvozu dětí ze ZŠ Studenec a Dolní Kalná do místních částí Zadní Ždírnice a Slemeno. Nově budou mít obě místní části spojení jak ve 13 hodin, tak v 15 hodin.