Změny v jízdních řádech od 28. 8. 2022

Rychnovsko

Na Rychnovsku dochází ke drobným časovým korekcím na linkách IREDO 209, 210, 261265

Kostelec nad Orlicí a okolí

Na základě minimálního využití dochází ke změně trasy u školního spoje linky IREDO 223 do Borohrádku. Tento spoj nově pojede z Kostelce nad Orlicí mimo zastávky Kostelec n.Orl.,,žel.zast. a Kostelec n.Orl.,,Na Skále škola.

Hradecko, Jaroměřsko

S ohledem na poptávané spojení mezi Výravou a Jaroměří v ranních hodinách bude spoj linky IREDO 112 uspíšen o 5 minut v celé trase, nově bude výchozí z Hradce Králové již v 6:50. Tento spoj nově obslouží zastávky Výrava,,křiž. a Libřice,,Výravská.Ranní spoj s odjezdem z Jaroměře v 6:00 do Hradce Králové bude nově uspíšen v celé trase o 5 minut.
 
Na linkách IREDO 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 315504 dochází ke změnám ve garanci bezbariérově přístupných vozidel na jednotlivých spojích.

Jičínsko

Na železniční trati 064 v úseku Lomnice nad Popelkou – Mladějov dochází ke změně režimu provozu, nově bude provoz vlaků zajištěn pouze v letní turistické sezoně. Jako náhrada bude zavedena autobusová linka 551 v trase Sobotka – Mladějov – Libuň – Lomnice nad Popelkou. V souvislosti s touto změnou dojde také k dílčím úpravám na linkách IREDO 512513.
 
Na lince IREDO 511 dojde ke zrušení prvního ranního spoje z Hrdoňovic do Jičína, který byl minimálně vytížen.
 
Po dohodě s obcemi dojde na lince IREDO 150 k výraznému navýšení počtu spojů zajíždějících do obce Slavhostice. Nově tak bude zajištěna doprava žáků do ZŠ Hlušice.
 
Bude zavedena nová polookružní linka IREDO 525 Hořice – Chodovice – Holovousy – Bílsko – Hořice. Na lince budou v provozu 2 spoje v pracovní dny. První spoj je převeden z linky IREDO 504, druhý spoj je nově zaveden na základě požadavku ZŠ Chodovice.

Novopacko

Na lince IREDO 537 je na základě požadavku ZŠ Pecka nově rozšířen provoz o úsek Borovnička – Borovnice – Pecka za účelem zajištění dopravy žáků do ZŠ Pecka. V souvislosti s tím dochází k dílčím úpravám také na linkách IREDO 536, 538457.

Broumovsko

Na základě několika jednání s Městysem Machov dojde ke změně několika spojů linky IREDO 361. Cílem bylo zlepšení obsluhy místní části Bělý a doprava žáků do ZUŠ Police nad Metují.
 
Na lince IREDO 364 po dohodě s městem Meziměstí byl opět odpolední spoj v 13:45 z Broumova prodloužen až na točnu v Ruprechticích.

Náchodsko

Na lince IREDO 321 Hořičky – Červený Kostelec dojde k upsíšení školního spoje do Červeného Kostelce kvůli zajištění včasného příjezdu k ZŠ Lhota u Červeného Kostelce. S tím bylo spojené i rozvázání přípoje v Žernově od České Skalice.