Odbavení v autobusové dopravě

Grafické znázornění odbavení v autobuseové dopravě pro jednotlivé druhy jízdních dokladů.
 
V přiloženém souboru cestující naleznou návod, jak postupovat při nástupu do autobusu pro urychlení odbavení.